Nyheder

Nyheder

Etablering af ATES anlæg på Gentofte Hospital er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at projektet med etablering af et ATES køle- og varmeindvindingsanlæg på Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Udledningstilladelse til Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden. Tilladelsen omfatter en revideret udledningstilladelse til et overløbsbygværk samt lovliggørelsen af to eksisterende overløbsbygværk.

Udskiftning af badebro ved Marievej 23

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udskiftning og forlængelse af eksisterende badebro ud for ejendommen Marievej 23, 2900 Hellerup.

Nye tiltag for cyklister og buspassagerer

En cykelrampe, en ny plads til busser og mere grønt lys til buslinje 6A. Gentofte Kommune er blevet tildelt knap seks mio. kr. til bedre fremkommelighed for buspassagerer og cyklister fra Trafikstyrelsen.

Gentofte bryder med 150 års politisk struktur

Borgerne skal med i beslutningsprocesserne og lokalpolitikerne ud af de traditionelle mødeværelser. Det er hovedpointen, når Gentofte Kommune fra den 1. august indfører en ny politisk struktur og arbejdsform.

Aktiv Sommer 2015

Meld dit barn til Aktiv Sommer, et aktivitetstilbud for alle børn og unge i skolernes sommerferie.

RSS