Nyheder - Gentofte Kommune

Nyheder

Nyheder

Fra garage til genbrug

Gentofte Kommune vil reducere mængden af småt brændbart på genbrugsstationen og dermed øge mængden af affald, der bliver genanvendt. Miljøstyrelsen støtter projektet med godt 700.000 kr.

Beredskab Øst vælger Falck

Når Beredskab Øst etableres den 1. januar 2016, bliver det med Falck Danmark A/S som leverandør på brandslukningsydelsen.

Etablering af ATES anlæg på Gentofte Hospital er ikke VVM-pligtig

Gentofte Kommune har vurderet, at projektet med etablering af et ATES køle- og varmeindvindingsanlæg på Gentofte Hospital ikke er VVM-pligtig, idet projektet ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Udledningstilladelse til Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden. Tilladelsen omfatter en revideret udledningstilladelse til et overløbsbygværk samt lovliggørelsen af to eksisterende overløbsbygværk.

RSS