Nyheder - Gentofte Kommune

Nyheder

Nyheder

Eleverne i Gentofte hæver overliggeren

Årets resultatrapport for Gentofte Kommunes skolevæsen viser, at børn og unge i Gentofte har et højt fagligt niveau, de trives og de fleste gennemfører en ungdomsuddannelse.

Oversvømmelse i Hellerup og Skovshoved

Som følge af stormen er Hellerup Havn og Skovshoved Havns sydlige del oversvømmet af vand fra Øresund. Flere veje og grunde på kommunens kyststrækning står også under vand.

Forsigtig færdsel efter stormen

Gentofte Kommune var som resten af landet ramt af stormen torsdag aften og nat. Hovedparten af kommunen er farbar, men der kan forventes mindre forstyrrelser i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Valg til Integrationsrådet

Der afholdes valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til Integrationsrådet torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00. Ved valget skal der vælges seks medlemmer og seks suppleanter frem til 31. december 2017.

RSS