Nyheder

Nyheder

Det nye Seniorråd

Valget til Seniorrådet blev afholdt i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017. Vælgerne kunne afgive stemme via Gentofte Kommunes hjemmeside eller pr. brev.

Endnu mere samarbejde mellem hjem og dagtilbud

Et opgaveudvalg bestående af både kommunalbestyrelsesmedlemmer og forældre til børn i alderen 0 til 6 år har udarbejdet anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og sundhedspleje kan blive endnu bedre.

Park og Vej renoverer mur mod Øresund

I disse uger foregår der renoveringsarbejder på støttemuren for enden af Marievej. Muren har rundet de 96 år og trænger til en kærlig hånd.

Budget 2018 vedtaget

Budgettet for 2018 (Gentofte-Plan 2018) blev endeligt vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017.

RSS