Pressemeddelelser

Her kan du se pressemeddelelser udsendt af Gentofte Kommune.

Fremtidens udskoling i Gentofte Kommune

Motiverede elever klar til en digital fremtid. Sådan lyder det formulerede mål i Gentofte Kommunes nye anbefalinger for udskolingen, som Kommunalbestyrelsen netop har vedtaget.

Ny arkitekturpolitik i Gentofte Kommune

Respekt for kulturarven og mod til fornyelse er omdrejningspunktet i Gentofte Kommunes nye arkitekturpolitik, som kommunalbestyrelsen netop har vedtaget.

Mere butiksliv i Gentofte

Kommunens bydelscentre skal styrkes og udvikles, så borgerne foretrækker at handle og mødes der. Samarbejde og fælles forståelse er vejen frem.

KULTUR der DUR!

Back to Back, Thomas Buttenschøn og Alberte Winding er hovednavnene, når Kultur der Dur-festivalen løber af stablen onsdag d. 22. august kl. 12-19. Festivalen er for mennesker med handicap og alle andre, der har lyst til en dag med masser af musik og underholdning. I år finder festivalen som noget nyt sted i Gentofte Sportspark.

Gentofte Kommune – et godt sted at bo for alle

Nye måder at samarbejde på, beboerdemokrati, forskønnelse af udearealer og styrket samarbejde med de almene boligorganisationer er blandt forslagene til, hvad der skal være fokus på i en boligsocial indsats. Et opgaveudvalg i Gentofte Kommune har udarbejdet anbefalinger til kommunens fremtidige indsats.

Virkelyst skal drive Gentoftes nye kulturpolitik

Sammen om kulturen er titlen på den kulturpolitik, Gentoftes Kommunalbestyrelse vedtog mandag den 18. juni. Politiken, som er udviklet af et opgaveudvalg, er Gentoftes første på området.

Sammen om de bæredygtige ideer

Ny hjemmeside skal fremme bæredygtige initiativer i Gentofte og gøre det lettere at dele erfaringer og hjælpe hinanden.

Digitalisering skal give bedre velfærd

Tager teknologien udgangspunkt i borgerne og virksomhedernes behov? Og frigiver den ressourcer til bedre velfærd? Et opgaveudvalg i Gentofte Kommune har sat pejlemærker for kommunens fremtidige digitale indsatser.

God stil på landevejen

Nu og de kommende uger vil cyklister på Strandvejen blive mødt af budskabet 'God tur og god stil'. Kampagnen er en venlig reminder om at tage hensyn til medtrafikanterne, når racercyklen tages i brug.

RSS