Pressemeddelelser - Gentofte Kommune

Pressemeddelelser

Her kan du se pressemeddelelser udsendt af Gentofte Kommune.

12 millioner mere til skoleprojekt

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner har netop modtaget 12 millioner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Dermed kan skolerne i de tre kommuner fortsætte arbejdet med det store fælles skoleprojekt 'Synlig læring', hvor "Alle elever skal lære at lære mere".

Fællesskaber med plads til forskellighed

Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab - også børn med særlige behov. I Gentofte Kommune vil et opgaveudvalg for specialundervisning styrke fællesskaber i folkeskolen, hvor forskellighed er et potentiale. Mere involvering af forældre og elever er en del af løsningen.

Hvem skal have en pris for et godt initiativ? 

Hvem har taget et frivilligt initiativ, der har gjort en forskel for dig? Måske er det din forening eller en person, der har søsat en idé, der har gjort din hverdag bedre og sjovere - eller skabt et fællesskab, du manglede. Det er nu, du kan indstille kandidater til Gentofte Kommunes Initiativpris. 

UNICEF By 2018 åbnes officielt

Alle borgere kan kigge med, når Gentofte Kommune på onsdag skyder året i gang som UNICEF By 2018. Åbningsarrangementet livestreames via kommunens Facebookside.

En frivillig håndsrækning i en udsat position

Gentofte Kommune styrker sit samarbejde med frivillige i forbindelse med anbringelser, idet frivillige kan være med til give børn og unge i udsatte positioner den bedst mulige støtte og opbakning.

Endnu mere sammenhæng mellem hjem og dagtilbud

Et opgaveudvalg bestående af både kommunalbestyrelsesmedlemmer og forældre til børn i alderen 0 til 6 år har udarbejdet anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og sundhedspleje samt sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, sundhedsplejen og dagtilbud kan blive endnu bedre. Anbefalingerne er netop vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

RSS