Pressemeddelelser

Her kan du se pressemeddelelser udsendt af Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune – et godt sted at bo for alle

Nye måder at samarbejde på, beboerdemokrati, forskønnelse af udearealer og styrket samarbejde med de almene boligorganisationer er blandt forslagene til, hvad der skal være fokus på i en boligsocial indsats. Et opgaveudvalg i Gentofte Kommune har udarbejdet anbefalinger til kommunens fremtidige indsats.

Virkelyst skal drive Gentoftes nye kulturpolitik

Sammen om kulturen er titlen på den kulturpolitik, Gentoftes Kommunalbestyrelse vedtog mandag den 18. juni. Politiken, som er udviklet af et opgaveudvalg, er Gentoftes første på området.

Sammen om de bæredygtige ideer

Ny hjemmeside skal fremme bæredygtige initiativer i Gentofte og gøre det lettere at dele erfaringer og hjælpe hinanden.

Digitalisering skal give bedre velfærd

Tager teknologien udgangspunkt i borgerne og virksomhedernes behov? Og frigiver den ressourcer til bedre velfærd? Et opgaveudvalg i Gentofte Kommune har sat pejlemærker for kommunens fremtidige digitale indsatser.

God stil på landevejen

Nu og de kommende uger vil cyklister på Strandvejen blive mødt af budskabet 'God tur og god stil'. Kampagnen er en venlig reminder om at tage hensyn til medtrafikanterne, når racercyklen tages i brug.

IKEA Gentofte støtter UNICEF By

Varehuset på Nybrovej støtter op om Gentofte UNICEF By ved at donere en ti'er for hvert rettighedsflag, lokale børn tegner.

Familieteams hjælper ramte familier ud af krisen

Gentofte Kommune udruller en ny samarbejdsmodel, der giver udsatte familier mere indflydelse på, hvordan kommunens støtteindsats skal koordineres. Prøveperiode viser, at modellen forbedrer trivslen for hele familien og rykker ledige forældre tættere på beskæftigelse.

RSS