Nyheder

Nyheder

Budget 2018 vedtaget

Budgettet for 2018 (Gentofte-Plan 2018) blev endeligt vedtaget ved 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017.

Gentofteelever skal i Virkelighedens Skole

Under navnet #virkelighedensskole indfører Gentofte Kommune et nyt koncept for 8. klassernes erhvervspraktik. Eleverne skal fremover hjælpe arbejdspladser med rigtige udfordringer gennem værktøjer som innovation og samarbejde.

Udledningstilladelse til Gentofterenden

Gentofte Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af borevand i forbindelse med klimatilpasning af Gentofterenden under Farum-banen.

Rådhusdage 2017

Alle borgere i kommunen over 65 år inviteres igen i år til Rådhusdage.

RSS