Fritid

Fritidsafdelingen arbejder med at skabe de bedste rammer for et aktivt fritidsliv.

Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik og Gentofte Kommunes Folkeoplysningspolitik sætter retningen for fritidsafdelingens arbejde.

Det folkeoplysende område dækker arbejdet med de frivillige foreninger og oplysningsforbund, herunder tildeling af diverse tilskud, fordeling af puljemidler og understøttelse af tiltag.

Fritidsafdelingen har også det overordnede ansvar for Gentofte Kommunes idrætsanlæg.

Fritidschef: Stig Eiberg Hansen - seha@gentofte.dk

 

Ansvarlig for siden:

Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, , ,