Sociale Institutioner og Familiepleje

Sociale Institutioner og Familiepleje driver og udvikler 10 specialiserede børne- og ungeinstitutioner, Gentofte Kommunes familiecenter, familiepleje og tilbud til flygtninge. 

Vi varetager en lang række opgaver, som retter sig både mod driften og udviklingen af tilbuddene. Herunder bl.a.:

  • Drift og udvikling af to forskellige tilbud til flygtninge 
  • Visitation til institutionerne
  • Samarbejde med Socialtilsynene om tilsynet med de specialiserede institutioner og behandling af magtanvendelser
  • Konsulentstøtte til institutionslederne i forbindelse med den daglige drift og udviklingsopgaver
  • Behovsanalyser og løbende kapacitets- og økonomitilpasninger 
  • Rekruttering, efteruddannelse, matchning og godkendelse samt løbende konsulentstøtte og supervision af plejefamilier 
  • Samarbejde med de øvrige kommuner i regionen, herunder udvidet samarbejde med nabokommunerne
  • Servicering af det politiske niveau. 

Chef for Sociale Institutioner og Familiepleje: Anders-Peter Østergaard - mail: apoe@gentofte.dk