HR

HR understøtter organisationens drift og udvikling med faglighed, undervisning og inspiration, værktøjer og konkret hjælp på alle niveauer i organisationen.

Vi arbejder med:

 • Strategiudvikling og –implementering
 • Ledelses- og organisationsudvikling
 • Rekruttering
 • Interne kurser
 • Personalepolitik
 • Arbejdsmiljø
 • Løn- og personaleadministration
 • Personalejura
 • Konsulentbistand
 • Projektledelse
 • Coaching, individuelt og i grupper

 

Leder af HR:

Afdelingsledere i HR Løn og Personale:

Afdelingsleder, HR Stab og Proces:

Afdelingsleder, HR Strategisk Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø:

Ansvarlig for siden:

HR
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, -,