Job & Ydelser

Job & Ydelser varetager beskæftigelsesrettede opgaver og udbetaler sociale ydelser.

Jobcenter Gentofte med tlf. 39 98 68 00:

  • Formidling af jobs til ledige
  • Afklaring af arbejdsevne og opfølgning på sygdomsforløb
  • Løntilskudsjob, virksomhedspraktikker og fleksjob
  • Revalideringsforløb
  • Integration af flygtninge.

I Ydelsescenter med tlf nr.: 39 98 60 00:

  • Kontanthjælp, starthjælp og førtidspension
  • Barsels- og sygedagpenge til borgere og refusion til arbejdsgiver

I Kvalitet & Udvikling:

  • Faglig support internt i Job og Ydelser
  • Betjening af de politiske udvalg og det lokale Beskæftigelsesråd
  • Tilsyn med eksterne leverandører.

Leder af Job & Ydelser: Bo Sund - bos@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Job og Ydelser
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39986070,