Social & Handicap Myndighed

Social & Handicap Myndighed varetager følgende opgaver:

  • Den sociale og behandlingsmæssige indsats
  • Tilbud til fysisk og psykisk handicappede, boligplacering og integration af flygtninge m.v.

Konstitueret leder af afdelingen Social og Handicap: Social- og Handicapchef Anita Bahnsen, telefonnummer: 39 98 65 60.

Du kan sende en mail til os på: socialoghandicap@gentofte.dk

Ansvarlig for siden:

Social & Handicap
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,