Gentofte Kommune er UNICEF By i 2018

Hele 2018 vil Gentofte Kommune samle penge ind til UNICEFs arbejde for børn og unge i Østgrønland. Alle kommunens borgere, virksomheder og foreninger kan være med.

Gentofte er UNICEF By i hele 2018.  

Det betyder, at kommunen i 2018 samler penge ind til et udvalgt formål og samtidig beskæftiger sig med børns rettigheder gennem året.

Sammen med UNICEF har Gentofte Kommune valgt at årets indsamling skal gå til UNICEFs arbejde for at give børn og unge i Østgrønland bedre livsvilkår.

Behovet for at sætte ind i Østgrønland er ifølge UNICEF meget stort. Blandt andet oplyser organisationen, at ca. 30 % af alle grønlandske børn og unge oplever symptomer på post-traumatisk stress syndrom (PTSD), som følge af omsorgssvigt samt fysisk og psykisk vold.

UNICEF By 2018 skal blandt andet bane vejen for:

  1. Driften af et børneråd i Østgrønland, der lokalt og nationalt styrker de østgrønlandske børn og unge
  2. Uddannelse af lærere i Østgrønland i FN’s Børnekonvention 
  3. Udarbejdelse af landsdækkende undervisningsmateriale med fokus på minoriteter. Materialet skal være med til at mindske stigmatisering og marginalisering blandt børn og unge, der lever på Grønlands østkyst.

Se streamingvideo fra åbningen af UNICEF By 2018 10. januar 2018

Forlængelse af venskabsbysamarbejde

Gentofte som UNICEF By 2018 er en unik mulighed for at støtte op om UNICEFs arbejde for grønlandske børn og unges rettigheder på Østgrønland. Gentofte er i forvejen venskabsby med Tasiilaq på Østgrønland, og mange skolebørn og familier har gennem årene åbnet deres hjem for grønlandske skolebørn, der kommer på udveksling.

Hvert år sender Gentofte samtidig elever på genvisit den anden vej. Som UNICEF By får Gentofte en enestående mulighed for, at endnu flere i kommunen kan være med til at hjælpe de grønlandske børn og unge.

Indsamling gennem arrangementer

Gennem hele 2018 vil der blive samlet penge ind. Det vil ske i forbindelse med arrangementer, som Gentofte Kommune koordinerer - fx GentofteNatten og Kultur og Festdage. Men også begivenheder, som borgere, foreninger eller virksomheder står i spidsen for. 

UNICEF arbejder for, at alle børn skal kende deres rettigheder, blive hørt og have et godt liv. Med Gentofte Kommunes støtte kan UNICEF for første gang nå børn i Østgrønland og arbejde endnu hårdere for Grønlands børn.  

Sideløbende vil kommunen bruge anledningen til at sætte fokus på FN’s Børnekonvention på daginstitutioner og skoler. Børn og unges demokratiske rettigheder og rettigheder som mennesker og individer er i forvejen et vigtigt tema på Gentoftes skoler og i daginstitutioner. Som UNICEF By får Gentofte Kommune en endnu bedre læringsplatform for dette emne og for at støtte børnene i Østgrønland. Samtidig er det en fantastisk mulighed for hele kommunen til at samles om et godt formål. 

Fortæl os om dine gode ideer 

Gentofte Kommune er sekretariat for indsamlingen – eller en UNICEF-ambassade, som der er tradition for at kalde det – hvor borgere, virksomheder, institutioner og andre kan henvende sig med gode ideer og konkrete initiativer. 

Du er velkommen til at kontakte Gentofte Kommunes projektleder, Per Sohl, der har stor erfaring med at samarbejde med foreninger og frivillige. Per Sohl kan kontaktes på ps@gentofte.dk eller mobil 6010 7613.