Bernstorff Slot og Bernstorffsparken

Bernstorff Slot blev bygget på det højeste punkt i slotshaven, med udsigt mod Øresund og Københavns fine tårne.

Bernstorff Slot er opført af udenrigsminister J.H.E. Bernstorff i årene 1759-1765. Slottet er tegnet af den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin, som også står bag Fredensborg Slotshave. 

Slægten afhændede slottet i 1812, hvorefter skiftende ejere kom til. I 1842 overtog kongefamilien slottet. Storhedstiden var, da Christian den 9. hver sommer samlede sin familie fra Europas konge- og fyrstehuse her.

I 1906-1939 boede sønnen prins Valdemar på slottet. Herefter flyttede Civilforsvarets Befalingsmandsskole ind, og i dag er slottet ejet af staten og forpagtes som kursus- og konferencecenter.

I parkens nordøstlige del er i 1964 anlagt et gravsted for Prins Axel og hans familie i form af en mindesten, omgivet af en stenkrans og bøgetræer.

Nord for slottet findes staldbygninger og vandtårn fra ca. 1875 samt et træhus, Svenske Villa, fra Kunst- og industriudstillingen 1888.

Svenske Villa er i dag åben for offentligheden og rummer bl.a. skiftende udstillinger og en café.

Find stedet: Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte.