Affald og Genbrug

Her på siderne kan du se, hvornår affaldet hentes på din adresse, bestille ekstra affaldssække, se åbningstider på genbrugsstationen og meget mere.

Bæredygtig jul med gode affaldsvaner

Julen er hjerternes, men også affaldets fest. Derfor er det vigtigt at huske at sortere juleaffaldet, hvis vi skal få nytte af ressourcerne i affaldet og gøre julen mere bæredygtig.

Sortering af juleaffaldet

Lyskæder, elektroniske fyrfadslys, julekort og andet elektronisk udstyr skal i miljøboksen/miljøskabet eller afleveres på genbrugsstationen.

Kage- og krydderidåser, øl- og sodavandsdåser, fyrfadslyseholdere, kapsler og småt metal fra fx champagneflasken skal i beholderen til metal.

Gavepapir, gavebånd, til-og-fra-kort, flamingo og afbrændte fyrværkerirester skal til restaffald.

Ubrugt fyrværkeri eller fusere kan afleveres på genbrugsstationen.

Pap fra indpakning, fx æsker, bølgepap og karton skal klappes sammen, bundtes og krydsbindes med holdbar snor og sættes ud til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen. Husk at fjerne flamingo, plastik og metaltråd fra fx legetøjsindpakning. Julekalendere af karton skal også til pap, men plasten, som chokoladen var pakket ind i, skal til plast.

Juletræer med fod, men uden pynt (max 3 m) og gran samt andet organisk materiale fra juledekorationer og kranse kan sættes ud til haveaffald eller afleveres på genbrugsstationen. Ler, oasis og pynt skal til restaffald, mens metaldele, fx ståltråd skal til metal. Kan dekorationen ikke skilles ad, skal den til restaffald.

Du kan også slå op i Affalds-ABC'en, hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald.

Afhentning af affald omkring jul og nytår

Der bliver ikke hentet affald den 25. december 2019 og den 1. januar 2020. På de adresser, der har afhentning onsdage, vil affaldet i stedet blive hentet den følgende torsdag eller fredag. For øvrige ugedage omkring jul og nytår bliver affaldet hentet, som det plejer.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen er lukket den 24., 25., 26. og 31. december 2019 og 1. januar 2020. Det gælder både den bemandede og ubemandede åbningstid. Affald må ikke efterlades uden for pladsen grundet risiko for hærværk og brandfare.

Vintersække

I løbet af november har villaer og rækkehuse fået en pakke med to vintersække. Du kan bruge sækkene i tilfælde af kraftigt snefald, hvor det ikke er muligt at tømme affaldsbeholderne.

Husk at rydde sne

Når sneen falder, er det vigtigt, at du som grundejer husker at rydde sne og gruse på vejen hen til dine beholdere. Er vejen ufremkommelig, kan renovationsarbejderne ikke tømme dine beholdere. Som et alternativ til grus kan du bruge tørmidler baseret på kaliumformiat og calcium magnesium acetat (CMA), der også er godkendte til glatførebekæmpelse i Gentofte Kommune.

Læs mere om, hvilke krav din adgangsvej skal leve op til på gentofte.dk/affaldgenbrug

Affaldsportalen – App til din smartphone

Hent vores app ’Affaldsportalen’ med info om dit affald og en masse muligheder for selvbetjening.

Find appen i App Store / Google Play.

Læs mere om, hvad du kan bruge Affaldsportalen til her. 

Udvidede åbningstider på genbrugsstationen

Gentofte Genbrugsstation giver dig mulighed for at aflevere affaldet uden for almindelig åbningstid. I tidsrummet fra kl. 07 til 08 om morgenen inden almindelig åbningstid, og fra kl. 18 til 21 om aftenen efter almindelig lukketid, har du mulighed at tilmelde dig og få adgang til pladsen. Pladsen er ubemandet i den udvidede åbningstid.

Tilmeld dig adgang i den ubemandede åbningstid

For at få adgang skal du først tilmelde dig med dit navn og mobilnummer.

Læs mere og tilmeld dig adgang uden for almindelig åbningstid.

Åbningstider på genbrugsstationen

Pladsmangel til plast i din todelte beholder 

Hvis du gentagende gange har mere plast end der kan være i din plast- og metalbeholder, er det muligt at få en anden beholderløsning.

Læs mere om alternative beholderløsninger her.

Få svar om sortering i Affalds ABC'en

Er du i tvivl om, hvordan en bestemt affaldstype skal sorteres, kan du få svar i Affalds ABC'en.

Søg i Affalds ABC'en.

Se din affaldskalender

Se en kalender med afhentningsdatoer for de forskellige affaldsordninger på din adresse her. 

Spørgsmål og svar om affald

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald på en side for sig. Det er værd at tjekke, om dit spørgsmål bliver besvaret her.

Erhvervsaffald

Her kan du læse om erhvervsaffald.