Genvejsmenu

Ved Blidahbebyggelsen

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 73 for et område ved Blidahbebyggelsen

Lokalplanen er vedtaget den 22. november 1988 af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens formål er:

  • at bevare boligbebyggelsens arkitektoniske helhedspræg,
  • at fastholde beplantningskarakteren, herunder bevaring af karakteristiske træer,
  • at sikre, at fornyelse og istandsættelse af bebyggelsen sker efter fælles retningslinier, samt
  • at der i tilknytning til bebyggelserne er tilfredsstillende opholds- og parkeringsarealer.

Se planen her

Se Lokalplan 73.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,