Genvejsmenu

De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl.

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 302 for De engelske Rækkehuse ved Dyrehavevej m.fl.

Formålet med lokalplanen er at bevare området som et attraktivt rækkehuskvarter, herunder at sikre bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, bevaringsværdige bygninger og det grønne vejbillede i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2008 enstemmigt vedtaget ovennævnte plan endeligt.

Lokalplanen er vedtaget med ændringer.

Se planen her

Se Lokalplan 302.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen. Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,