Genvejsmenu

Et område i Klampenborg-Skovshoved bydel omkring Strandvejen, Skovshovedvej m.fl.

Kort visende lokalplanområdet med orange

Lokalplan 322 for et område i Klampenborg-Skovshoved bydel omkring Strandvejen, Skovshovedvej m.fl.

Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, der ikke gøres til genstand for en uhensigtsmæssig fortætning, herunder sikre bevaringsværdige bygninger og træer i området.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2012 vedtaget lokalplanen endeligt med 18 stemmer for, medens 1 (Marie Louise Bistrup, F) undlod at stemme.

Lokalplanen er vedtaget med enkelte mindre ændringer.

Se planen her

Se Lokalplan 322.

Retsvirkninger

Vedtagelsen betyder, at hvis der skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen.

Læs om lokalplanens retsvirkninger.

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, skal du henvende dig til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,