Gå til hoved indhold

Affaldsgebyr og regler

Det årlige affaldsgebyr dækker udgifter til afhentning af restaffald, haveaffald og storskrald og brug af genbrugsstationen. Regler for kommunens affaldsordninger er beskrevet i affaldsregulativet.

Værd at vide

  • Har du en standard beholder til restaffald på 140 liter er det årlige affaldsgebyr 2850,00 kr. inkl. moms i 2021.
  • Affaldsgebyret dækker afgifter til afhentning af restaffald, papir/glas, plast/metal, haveaffald, storskrald og fri afbenyttelse af genbrugsstationen og de offentlige beholdere til papir og glas.
  • Regler for affaldsordningerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald, der er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.
  • I Regulativet er der bl.a. fastsat regler for adgangsforhold og indretning af standpladsen til affaldsbeholderne.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar