Gå til hoved indhold

Affaldssortering for villaer og rækkehuse

Bor du i villa eller rækkehus og er du tvivl om, hvordan du sorterer dit affald? Find svar i ’ja tak’ og ’nej tak’ listen, eller søg efter et bestemt stykke affald i Affalds-ABC’en.

Søg på affaldstype

Dit affald skal sorteres, så det kan genanvendes. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal sortere de forskellige affaldstyper, så få et overblik i listerne nedenfor.

Er du i tvivl om sortering af specifikke stykker affald, så slå op i Affalds-ABC'en

Restaffald

Restaffald består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre stykker af kasserede materialer.

Ja tak til:

 • Madaffald
 • Kartoner til mælk, juice og lignende
 • Pizzabakker
 • Snavset papir og emballage
 • Servietter og køkkenrulle
 • Tomme tubeemballager
 • Chips-, kaffe og frostposer (med metalfilm)
 • Bleer
 • Hygiejnebind og vatpinde
 • Støvsugerposer
 • Sod og aske (i lukket pose)
 • Opfej (i lukket pose)
 • Cigaretskod
 • Husdyrgødning og bunddække m.m.
  (fra fx kaniner og hamstere)

Nej tak til:

 • Farligt affald (fx elsparepærer og batterier) → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Elektronik → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Kemikalier → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Affald, der kan genanvendes
  → Beholderne til genanvendeligt affald, offentlige kuber, genbrugsstationen

Papir

Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen.

Ja tak til:

 • Aviser og tryksager
 • Reklamer og brochure
 • Magasiner og ugeblade
 • Tegneserier
 • Printerpapir
 • Kuverter, rudekuverter og breve
 • Kvitteringer
 • Poser i papir

Nej tak til:

 • Mad- og drikkekartoner → Restaffald
 • Pizzabakker → Restaffald
 • Havregrynsposer, melposer og urent papir → Restaffald
 • Gavepapir og -bånd → Restaffald, storskrald, genbrugsstationen
 • Pap, karton og æggebakker → Storskrald, genbrugsstationen
 • Bøger → Genbrugsstationen
 • Plastomslag og plastfolier → Beholderen til plast

Glas

Glasemballage skal tømmes for væske, så den er drypfri, og rester af mad skal skrabes ud. Brug ikke ressourcer som varmt vand og sæbe til rengøringen, for så forsvinder den gavnlige miljøeffekt. Mærkater må gerne blive siddende. Skru metallåg af og kom dem til metal.

Ja tak til:

 • Glasflasker (med pant)
 • Glasemballage
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Vinflasker
 • Drikkeglas (ikke krystalglas)
 • Vitaminglas
 • Skår af alle ovenstående

Nej tak til:

 • Keramik, porcelæn, stentøj, krystalglas, ildfaste glas og fade → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Glasemballage fra kemikalier og elpærer → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Planglas (fx vinduesglas og spejle) → Genbrugsstationen
 • Medicin- og pilleglas → Apoteket, genbrugsstationen
 • Elpærer → Miljøboksen, genbrugsstationen

Plast

Du må lægge både blød og hård plast i beholderen til plast. Plasten skal være tømt for væske, så den er drypfri, og madrester skal være skrabet ud. Brug ikke ressourcer som varmt vand og sæbe til rengøringen, for så forsvinder den gavnlige miljøeffekt. Mærkater må gerne blive på.

Læg plasten løst i beholderen og skil forskellige dele mest muligt ad. Plasten må ikke samles i en pose.

Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken plast eller metal, men skal til restaffald.

Tom emballage faremærket med sundhedsskadeligt (udråbstegn) må gerne sorteres til plast. Emballage med andre faremærker skal i miljøboksen eller afleveres på genbrugsstationen.

Ja tak til:

 • Plastemballage (tømt for indhold)
 • Plastlåg
 • Plastbakker
 • Plastbøtter, -dunke, -spande
 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastfolie/husholdningsfilm
 • Plastposer
 • Plastbestik- og service
 • Plastlegetøj (uden PVC og elektronik)
 • Bobleplast
 • Omslag til CD'er og DVD'er

Nej tak til:

 • Plastemballage fra kemikalier → Miljøboksen,  genbrugsstationen
 • Plast med elektronik og batterier → Miljøboksen,  genbrugsstationen
 • Chips-, kaffe og frostposer (med metalfilm) → Restaffald
 • Flamingo og plastlignende flamingobakker fra madvarer→ Restaffald
 • Bionedbrydeligt plast → Restaffald
 • Medicinemballage → Apoteket, genbrugsstationen
 • PVC fra regntøj, gummistøvler, og VVS-rør → Genbrugsstationen
 • Presenninger og bolde → Genbrugsstationen
 • Tagrender og nedløbsrør → Genbrugsstationen
 • Melamin (fx Margretheskåle) → Storskrald, genbrugsstationen

Metal

Metalemballage skal være tømt for væske, så det er drypfrit, og skrabet fri for madrester. Brug ikke ressourcer som varmt vand og sæbe til rengøringen, for så forsvinder den gavnlige miljøeffekt. Mærkater må gerne blive på.

Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken metal eller plast, men skal til restaffald.

Spraydåser og småt elektronik skal afleveres i miljøboksen. Store metalgenstande, som vanskeligt kan være i beholderen, skal afleveres som storskrald eller på genbrugsstationen.

Ja tak til:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser (uden pant)
 • Metallåg og kapsler
 • Metal fra fyrfadslys
 • Foliebakker
 • Mindre gryder og pander
 • Køkkenredskaber og bestik
 • Kaffekapsler
 • Stanniol/sølvpapir
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier

Nej tak til:

 • Metal, der indeholder elektronik og batterier → Miljøboksen, storskrald, genbrugsstationen
 • Chips- kaffe og frostposer (med metalfilm) → Restaffald
 • Spraydåser → Miljøboksen, genbrugsstationen
 • Trykflasker, gasflasker og grillpatroner → Genbrugsstationen

Farligt affald og småt elektronik (miljøboks)

Miljøboksen er til farligt affald og småt elektronik.

Ja tak til:

 • Batterier
 • Småt elektronik, fx mobiltelefoner
 • Legetøj, kort og sko med lys og batterier
 • El-pærer, både elspare-, halogen- og glødepærer
 • Kemikalie- og olierester (også tom emballage)
 • Malingrester
 • Plantegift og gødning
 • Gift til skadedyr
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser og lightere
 • Termometre
 • Kosmetik og plejeprodukter
 • Keramik, stentøj, ildfaste fade/glas, porcelæn og krystalglas
 • Skår af porcelæn og keramik mm. (i gennemsigtig pose)

Nej tak til:

 • Kanyler, medicinrester og -emballage → apoteket/genbrugsstation
 • Selvantændelige klude og væsker → Genbrugsstationen, gennemvædes med vand og lægges i glas med tætsluttende låg
 • Trykflasker → Genbrugsstationen
 • Fyrværkeri og sprængstoffer → Genbrugsstationen, ulovligt fyrværkeri skal afleveres til politiet

Haveaffald

Haveaffald er det organiske affald, der opstår ved havearbejde.

Du kan stille haveaffald ud i tre typer af enheder:

 • Beholdere på hjul (min. 140 liter - max. 240 liter), der kan tømmes mekanisk.
 • Engangssække af papir (100 liter). Sækken må ved tømning max. veje 15 kg.
 • Grenbundter (længde: max. 1 meter, diameter: max. 35 cm). De enkelte grene må ikke være tykkere end 15 cm. Bundtet med holdbar snor.

Hos villaer og rækkehuse kan der stilles op til 6 affaldsenheder ud pr. afhentning. 

Ja tak til:

 • Blade
 • Blomster
 • Grene
 • Græs
 • Kvas og kviste
 • Ukrudt uden jord
 • Juletræer med træfod (maks. 3 meter)

Nej tak til:

 • Jord → Genbrugsstationen
 • Sten → Genbrugsstationen
 • Træstammer og rødder → Genbrugsstationen
 • Haveaffald i plastsække (medtages ikke)
 • Husdyrgødning og bunddække m.m. → Restaffald
 • Grønt madaffald → Restaffald, hjemmekompostering

Storskrald

Husk, at tømme køle- og fryseskabe for indhold. Cykler, træpaller og tanke skal påsættes en seddel, hvorpå der står ’storskrald’, navn og adresse. Tanke skal have tankattest. Maskiner og tanke skal være tømt for brændstof og olie og radiatorer for væske.

Ja tak til:

 • Elektronik, fx computere tv-skærme, komfurer, køle- og fryseskabe
 • Springmadrasser/møbler med fjedre
 • Stort jern og metal på max. 3 meter, fx maskiner, tanke og cykler.
 • Bundtet pap, klappet sammen og krydsbundet med holdbar snor. Alternativt samlet i en åben papkasse uden flamingo, plast og lign.
 • Småt forbrændingsegnet affald, maks. 1 meter i klare plastsække
 • Stort forbrændingsegnet affald, fx møbler og indbo. (gulvtæpper maks. 2 m., øvrigt indbo maks. 3 m x 1,5 m.)

Nej tak til:

 • Papir, glas, småt plast- og metal affald → Todelte beholdere
 • Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste glas og fade → Miljøboks/genbrugsstation
 • Elpærer og lysstofrør → Miljøboks/genbrugsstation
 • Olie- og kemikalieaffald → Miljøboks/genbrugsstation
 • Haveaffald → Haveaffald/genbrugsstationen
 • Porcelænssanitet og spejle, fx toiletter og håndvaske → Genbrugsstationen
 • Byggematerialer → Genbrugsstationen
 • Trykimprægneret træ og savsmuld →Genbrugsstationen
 • Bildæk → Genbrugsstationen
 • Jord og grus → Genbrugsstationen
 • Restaffald og emballage fra madvarer → Restaffald/todelte beholdere