Gebyrer

Har du spørgsmål til affaldsgebyret, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om gebyret her.

Hvorfor bliver borgerens affaldsgebyr ikke sat ned, hvis borgeren framelder beholderne til genanvendelige fraktioner eller andre affaldsordninger?

Affaldsgebyret er et samlegebyr, der dækker alle ordninger. Ud over restaffald dækker gebyret ordningen for de todelte beholdere til papir-, glas- plast- og metalaffald, haveaffald, storskrald, miljøboksen samt offentligt placerede genbrugskuber til papir, glas og batterier, genbrugsstationen og administration.

Gebyret skal betragtes som et rådighedsgebyr for de ordninger, vi tilbyder. Gebyret bliver ikke nedsat, hvis der er én eller flere ordninger, der ikke benyttes.

De todelte beholdere til genanvendelige affald gør det muligt at sortere sit affald tættere på boligen. Hvis man fravælger dette, er alternativet at frasortere til genbrug ved at benytte genbrugskuberne, der er placeret rundt i kommunen eller aflevere på genbrugsstationen. 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,