Tilmelding udvidet åbningstid for private

Her kan du se, hvordan du tilmelder dig, så du kan få adgang til genbrugsstationen uden for almindelig åbningstid.

Åbningstider på genbrugsstationen

Se her, hvordan du tilmelder dig

Du tilmelder dig med et eller flere mobilnumre (med ’vis nummer’ slået til).

 

Bemærk, at kun telefonnumre med ’vis nummer’ kan benyttes.

Sådan kommer du ind og ud

Ved indkørsel (der er kun adgang via indkørslen tættest på Jægersborg Vandtårn):
1. Ring til telefonnummer: 91 18 41 74, når du holder foran porten
2. Telefonen giver en ’optaget’-tone og en tone for ’forkert-nummer’
3. Porten åbnes
4. Porten er åben ca. 5 sekunder, før den langsomt, automatisk lukkes igen.
Ved udkørsel: Kør langsomt frem til porten – der sidder en føler i højre side af asfalten, og når bilen kører over den, åbner porten.

Vær opmærksom på, at du ikke lukker andre ind på pladsen.

Benyt indkørsel ved Jægersborg Vandtårn

Uden for almindelig åbningstid er der kun adgang via indkørslen tættest på Jægersborg Vandtårn.

Affald du ikke kan aflevere uden for almindelig åbningstid

Af sikkerhedshensyn er der enkelte affaldstyper, som du ikke kan aflevere uden personale tilstede. Det gælder farligt affald, eternit og asbest.

Uden for almindelig åbningstid skal du være opmærksom på

  • Der vil ikke være personale til stede på genbrugsstationerne.
  • Genbrugsstationerne er videoovervågede.
  • Der er opsat en nødtelefon, hvis der skulle opstå strømsvigt eller andet.
  • Al færdsel sker på eget ansvar.