Beholder til papir og glas

Beholderen til papir- og glasaffald gør det let at sortere. Når du sorterer papir og glas til genanvendelse bliver det til nye produkter, og du skåner derved miljøet og mindsker udledningen af CO2.

Beholderen til papir og glas er opdelt i to rum. Det største er til papiraffald og det mindste er til glasaffald.

Papiraffald som reklamer, aviser, ugeblade og breve skal være tørt, når det lægges i beholderen. Pap og karton må ikke komme i beholderen.

Glasemballage som vinflasker og syltetøjsglas skal være tømt for væske (drypfrie) og skrabet fri for madrester. Låg skal sorteres for sig. Mærkater må gerne blive siddende på.

Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste fade, krystal- og vinduesglas må ikke lægges i beholderen, men skal i Miljøboksen eller afleveres på genbrugsstationen.

Se en sorteringsvejledning for papiraffald her.

Se en sorteringsvejledning for glasaffald her.

Bemærk, at beholderens låg skal være lukket og beholderen skal stilles med håndtagene udad, så skraldemanden nemt kan tømme den.

Afmeld eller tilmeld todelt beholder

Ønsker du at afmelde eller tilmelde den todelte beholder til papir og glas, kan du foretage ændringer på borger.dk.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,