Papir

Vidste du, at papir kan genanvendes op til 7 gange?
Se her, hvordan du sorterer papir til genanvendelse.

I rummet til papir indsamles:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Magasiner
 • Ugeblade
 • Tegneserier
 • Printerpapir
 • Kuverter
 • Breve

Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen.

I rummet til papir må der ikke komme:

 • Urent papir (restaffald)
 • Pap (storskrald/genbrugsstationen)
 • Karton (storskrald/genbrugsstationen)
 • Mælkekartoner (restaffald)
 • Gavepapir (storskrald/genbrugsstationen)
 • Pizzabakker (restaffald)
 • Bøger (storskrald/genbrugsstationen)

Pap og karton skal fortsat bundtes og stilles ud til storskrald eller afleveres på Genbrugsstationen.

Hvorfor genanvende papir?

Når nyt papir fremstilles af træ anvendes flere kemikalier, blandt andet blegemidler, som belaster miljøet. Desuden er processen ressource- og energikrævende, hvilket udleder CO2. 

Genanvendelse af papir:

Når renovationsarbejderen henter papiret køres det til I/S Vestforbrændings modtageanlæg, hvor det sammenpresses i baller. Herfra sendes det videre til papirfabrikker, hvor det bliver opløst i vand og renset for farve og urenheder. Den færdige papirmasse bliver herefter til nye pap- eller papirprodukter.

Papiraffald fra husholdninger består af mange forskellige papirtyper, alt fra reklamer til breve på hvidt papir og typisk indgår papiraffaldet i produktionen af genbrugspapir, aviser, karton og æggebakker.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,