Placering og adgangsforhold til affaldsbeholdere

Renovationsarbejderen har – ligesom alle andre - krav på ordentlige arbejdsforhold. I Gentofte Kommune har alle derfor pligt til at sikre, at vejen til deres affaldsbeholdere overholder de gældende regler.

Billede af trådstativ til 150 liters dagrenovationssæk

Reglerne fra Arbejdstilsynet - de såkaldte At-regler - skal forbedre forholdene for renovationsarbejderen, når han henter affaldet ved den enkelte husstand.

Først og fremmest skal de fyldte affaldsbeholdere uden problemer kunne køres ud til renovationsbilen.

Det betyder, at der ikke må ligge cykler, haveredskaber eller lignende i vejen, og at adgangsvejen skal være plan, jævn og af et kørefast materiale, for eksempel fliser, beton eller asfalt. Ærte- og perlesten, græs og lign. betragtes eksempelvis ikke som et fast underlag.

Desuden må dine beholdere ikke stå i vejen for hinanden, når renovationsarbejderen henter dem. Det vil sige, at renovationsarbejderen skal kunne komme direkte til beholdernes håndtag uden at skulle flytte rundt på andre beholdere først.

Husk, at rydde sne

Om vinteren skal adgangsvejen være ryddet for sne og is, og der skal være gruset, så renovationsarbejderen ikke udsættes for unødvendige farer. Som et alternativ til grus kan du bruge tørmidler baseret på kaliumformiat og calcium magnesium acetat (CMA), der også er godkendte til glatførebekæmpelse i Gentofte Kommune. Adgangsvejen skal i øvrigt være ren og vedligeholdt.

Er der låger, porte eller lignende på adgangsvejen, skal de kunne fastholdes i åben stilling.

Stigninger

Er der stigninger på adgangsvejen, gælder der særlige regler. Stigninger på mere end 10% skal forsynes med en kørerampe. Det samme gælder for eventuelle trin på adgangsvejen.

Kontakt Affald og Genbrug i Gentofte Kommune for råd og vejledning.

Placering af beholderen

Renovationsarbejderen håndterer mange tons affald hver dag, og Arbejdstilsynet har derfor fastsat en række krav til adgangsvejen.

For at overholde Arbejdstilsynets regler skal beholdere stå plant og stabilt på et fast underlag af for eksempel asfalt eller fliser, og der skal være god plads omkring beholderne.

Hvis beholdere er placeret i nærheden af træer eller buske, skal beplantningen til enhver tid være beskåret, så den ikke er til gene for renovationsarbejderen.

Husk også, at...

 • beholderne skal stilles med håndtagene udad, så renovationsarbejderen nemt kan tømme beholderne
 • der ikke må lægges gløder, varm aske og vådt affald i beholderen til restaffald.
 • skarpe og spidse ting skal pakkes forsvarligt ind, inden det lægges i restaffaldsbeholderen.

TJEKLISTE

Brug tjeklisten her til at sikre, at adgangsforholdene opfylder Arbejdstilsynets regler. Kan der svares ja til alle punkter, er adgangsforholdene fine. Ellers bedes de bragt i orden hurtigst muligt.

 • Adgangsvejen har en bredde på ca. 0,8 meter.
 • På adgangsvejen og ved beholdere er der en frihøjde på ca. 2 meter.
 • Adgangsvejen har et fast, jævnt underlag, for eksempel fliser, asfalt eller lignende. Ærte- og perlesten, græs og lign. betragtes eksempelvis ikke som fast underlag.
 • Der er plads omkring beholdere, så de uden problemer kan hentes.
 • Ingen trin på adgangsvejen.
 • Mindre end 10% stigning på adgangsvejen.
 • Porte og låger kan fastholdes i åben stilling.
 • Beholdere står på et fast, jævnt underlag af fliser, beton, asfalt el. lign.
 • Beholdere er intakte.
 • Adgangsvejen er fri for cykler, legetøj, haveredskaber og lignende, og beholdere må ikke spærre for hinanden.  

 Illustration af krav til adgangsvejen

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,