Restaffald

Restaffald bliver kørt til forbrænding, hvor energien bliver udnyttet til produktion af el og fjernvarme. Materialer, der kan genanvendes skal sorteres fra i beholderne til papir/glas og plast/metal, sættes ud til storskrald, afleveres i de offentlige kuber eller afleveres på genbrugsstationen.

Hvad er restaffald?

Restaffald består hovedsagligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer.

Ja tak til:

 • Madaffald
 • Kartoner til mælk, juice eller lignende
 • Snavset papir og plast
 • Vegetabilsk affald som ikke hjemmekomposteres
 • Animalsk fedt
 • Sod og aske (emballeret særskilt)
 • Opfej
 • Skarpe genstande (indpakket forsvarligt)
 • Husdyrgødning og bunddække mm.

Nej tak til:

 • Farligt affald (f.eks. elsparepærer)
 • Affald, der kan genanvendes

Afhentning af restaffald

Restaffald afhentes én gang om ugen og bliver kørt til forbrænding på I/S Vestforbrænding.  

Bemærk, at alle husstande skal være tilmeldt ordningen. Du må derfor ikke selv skille dig af med dit restaffald.

Restaffald afhentes i 140 liters beholdere hos villaer og rækkehuse og i containere ved etageejendomme. Restaffald indsamles også for kolonihaveforeninger fra den 15. marts til om med Uge 43.  

Beholderens låg skal være lukket og beholderen skal stilles med håndtagene udad, så skraldemanden nemt kan tømme den. 

Se en vejledning i placering af beholdere, adgangsforhold mv.

Bestilling af ekstra sække til restaffald

Har du en uge for meget affald, kan du købe ekstra affaldssække (mærket 'EKSTRA').

Skriv til renovation@gentofte.dk, hvis du har behov for ekstra sække.

'EKSTRA' sække skal stilles ved siden af din beholder til restaffald.

Håndtering og afhentning af sækken er inkluderet i prisen for ekstra sække.

Bestilling og ændring af beholdere

Hvis du i en længere periode har mere restaffald end der kan være i din nuværende beholderløsning, så bør du overveje at bestille en større eller en ekstra beholder. Renovationsgebyret afhænger af antallet og/eller størrelsen af restaffaldsbeholdere.

Har du omvendt en ekstra affaldsbeholdere, som du ikke bruger, kan den afmeldes.

Læs mere om bestilling og afmelding af beholdere til restaffald her.

Retningslinjer for restaffald

 • Det er borgernes ansvar at renholde beholdere.
 • Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt pakket ind inden det anbringes i beholderen til restaffald.
 • Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt vådt og uhygiejnisk affald skal ligeledes være pakket ind, så der ikke kan ske skade på personer ved håndtering af affaldet eller skade på beholdere og containere.
 • Opsamlingsmateriellet leveres af, tilhører og vedligeholdes af Gentofte Kommune.
 • Har du et stativ med en sæk til dit restaffald (gælder kun få borgere), må sækken maksimalt veje 15 kg og må ikke fyldes mere end til påfyldningsstregen markeret på sækken, for at skraldemanden kan tage den med.

Hjemmekompostering

Det er også muligt, at hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovationen. Kompostering skal ske i en rottesikret kompostbeholder. Kompostbeholdere kan købes i byggemarkeder eller på internettet.

Du kan også tilmelde dig kompostordningen og få stillet en kompostbeholder til rådighed.

Læs mere om kompostordningen og tilmeld dig her.

Kompostering af vegetabilsk affald, hvor mere end 10 husstande deltager lokalt, skal anmeldes til kommunen.

Det vegetabilske affald, som ikke hjemmekomposteres, skal håndteres som restaffald og må ikke sorteres til eksempelvis haveaffald.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,