Affald og Genbrug

Her på siderne kan du se, hvornår affaldet hentes på din adresse, bestille ekstra affaldssække, se åbningstider på genbrugsstationen og meget mere.

Genbrugsstationen er åben. 

Tilkørslen kan standses og begrænses, hvis personalet på pladsen vurderer, at der er for mange besøgende.

Vi opfordrer til, at man benytter genbrugsstationen på ydertidspunkter, så der undgås trængsel. 
Før kl. 10 og efter kl. 15 er pladsen mindst besøgt. I weekenden anbefaler vi, at du benytter den ubemandede åbningstid kl. 8-10 og 18-21.

Følgende skal overholdes, når du besøger genbrugsstationen:
 
Bliv i bilen, til den foran dig er færdig med at læsse af.
Hold afstand, mindst 2 meter, til vores medarbejdere og andre kunder på pladsen.
Kom ikke flere personer end højest nødvendigt, og lad børnene blive hjemme.
Mundbind skal benyttes ved aflevering af kemi og elektronik affald i farligt affaldsbygningen.
Medbring din egen skovl eller kost.
Vis hensyn og hav tålmodighed.
Husk god håndhygiejne.
Hjælp med at passe på hinanden.

Gratis kompostjord frem til 8. maj

Fra onsdag den 24. marts kan du hente kompostjord på genbrugsstationen.

Hold dig opdateret om udviklingen her og overhold alle restriktioner, som nævnt ovenfor.

Du kan hente kompostjord til og med den 8. maj 2021.
Husk, at medbringe din egen skovl og kost.

 
Affaldsplan 2020-2026 

Hvad synes du er vigtigt i Gentoftes Kommunes nye affaldsplan?

Gentofte Kommune skal have en ny affaldsplan. En affaldsplan, som sætter retning for de næste 6 års arbejde med affald i kommunen.
I affaldsplanen skal vi blandt andet udvikle løsninger til, hvordan vi kan gøre det nemmere at sortere og sende mere affald til genanvendelse, hvordan vi kan understøtte mere genbrug, så brugbare ting skifter hænder og ikke bliver til affald, hvordan vi forebygger madspild, hvordan vi kan gøre genbrugsstationen bedre, og hvilken kommunikation og kampagner, der skal til. 

Vi har brug for alle de input og gode ideer, vi kan få til affaldsplanen, og alle kan bidrage.

Del dine ønsker og ideer med os

Du kan hjælpe os ved at skrive dine ønsker og ideer på Bæredygtigt Gentoftes hjemmeside frem til slutningen af marts.

Skriv dine ideer til den nye affaldsplan på Bæredygtigt Gentoftes hjemmeside.

 Affaldsplanens proces

I begyndelsen af april måned samles alle input. Herefter udarbejdes den endelige plan for Gentofte Kommune, hvorefter den kommer i offentlig høring senere på året.

Tak for jeres hjælp og bidrag.

Ny renovatør til afhentning af affald

City Container A/S overtager fra mandag den 1. marts 2021 indsamlingen af affald. Det gælder samtlige affaldsordninger i Gentofte. Overgangen til den nye renovatør vil ikke medføre ændringer og der vil fortsat blive hentet affald på de faste tømmedage.  Hos Affald og Genbrug siger vi tak for denne gang til Remondis og velkommen til City Container.

Affaldsportalen – App til din smartphone

Hent vores app ’Affaldsportalen’ med info om dit affald og en masse muligheder for selvbetjening.

Find appen i App Store / Google Play.

Læs mere om, hvad du kan bruge Affaldsportalen til her. 

Udvidede åbningstider på genbrugsstationen

Gentofte Genbrugsstation giver dig mulighed for at aflevere affaldet uden for almindelig åbningstid. I tidsrummet fra kl. 07 til 08 om morgenen inden almindelig åbningstid, og fra kl. 18 til 21 om aftenen efter almindelig lukketid, har du mulighed at tilmelde dig og få adgang til pladsen. Pladsen er ubemandet i den udvidede åbningstid.

Tilmeld dig adgang i den ubemandede åbningstid

For at få adgang skal du først tilmelde dig med dit navn og mobilnummer.

Læs mere og tilmeld dig adgang uden for almindelig åbningstid.

Åbningstider på genbrugsstationen

Pladsmangel til plast i din todelte beholder 

Hvis du gentagende gange har mere plast end der kan være i din plast- og metalbeholder, er det muligt at få en anden beholderløsning.

Læs mere om alternative beholderløsninger her.

Få svar om sortering i Affalds ABC'en

Er du i tvivl om, hvordan en bestemt affaldstype skal sorteres, kan du få svar i Affalds ABC'en.

Søg i Affalds ABC'en.

Se din affaldskalender

Se en kalender med afhentningsdatoer for de forskellige affaldsordninger på din adresse her. 

Spørgsmål og svar om affald

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald på en side for sig. Det er værd at tjekke, om dit spørgsmål bliver besvaret her.

Erhvervsaffald

Her kan du læse om erhvervsaffald.