Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte. Udbetaling Danmark kan kontaktes via www.borger.dk/kontaktudbetalingdanmark

Når din boligstøtte beregnes, afhænger støttens størrelse bl.a. af din husstands samlede indtægts- og formueforhold, boligens areal, huslejens størrelse samt hvilken type bolig du bor i. For at lave en straksberegning af boligstøtte, kan du benytte følgende link borger.dk/beregn boligstøtte

Det er fortsat Kommuneservice, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig. Du kan kontakte os på 39983360 eller henvende dig personligt i Kommuneservice.

Lån til boligindskud
Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Kontakt Udbetaling Danmark

Mandag - onsdag  8 - 16 
Torsdag  8 - 18 
Fredag   8 - 15 

På telefonnummer 70 12 80 61 - Pension eller på 70 12 80 63 – Boligstøtte

Kontakt Kommuneservice

Mandag - onsdag  8 - 16 
Torsdag  8 - 18 
Fredag   8 - 14 På rådhuset, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

eller på telefonnummer 39983530 

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 2
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983530,