Pejse og brændeovne

Pejse og brændeovne skal anmeldes til en autoriseret skorstensfejer.
Her på siden her kan du finde information om, hvornår der skal fremsendes en ansøgning om byggetilladelse til at installere pejse og brændeovne.

Hvis du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn, er proceduren forskellig, afhængigt af hvilken type bygning installationen skal installeres i.

Enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse

Hvis du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn i et enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus skal dette anmeldes til en autoriseret skorstensfejer.
Det kræver ikke en byggetilladelse at installere en pejs eller en brændeovn i sådanne boliger, men det gældende bygningsreglement skal altid overholdes.

Anden bebyggelse

Hvis du ønsker at installere en pejs eller en brændeovn i anden bebyggelse eksempelvis en etageejendom eller et tofamiliehus, skal der søges om byggetilladelse.

Ansøgningen skal sendes ind via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • En plantegning med angivelse af placering og tilslutning til eksisterende eller ny skorsten.
  • Oplysning om fabrikat og model, samt om der til samme skorsten er tilsluttet andre yderligere ildsteder (type skal oplyses). Åben pejs skal dog altid tilsluttes til selvstændig skorsten, hvortil der ikke må tilsluttes andre ildsteder.
  • En fuldmagt fra ejendommens ejer/medejer, andels- eller ejerforening.

Såfremt der i forbindelse med sagsbehandling er behov for yderligere oplysninger, vil sagsbehandleren kontakte ansøger og anmode om supplerende materiale.

Installationen skal anmeldes til en autoriseret skorstensfejermester.

Det gældende bygningsreglement skal overholdes.