Enfamiliehus

Bygge-, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder betyder byggeaktiviteter på ejendommen for en periode.

Enfamiliehus

Byggearbejde såsom nybyggeri, nedrivning af bebyggelse, udestuer eller tilbygninger medfører midlertidige byggeaktiviteter for en periode. Byggeaktiviteter som som berører din ejendom, men som også kan påvirke din nabo for en periode.

Terrænændringer

Et byggearbejde kan også betyde terrænændringer, og i de tilfælde hvor der er niveauforskelle, herunder niveauforskelle mellem din ejendom og naboejendommen fastlægger kommunen et niveauplan.

Altaner/ Tagterrasser

Der skal ansøges ved opsætning af altaner og ved etablering af tagterrasser.
Altaner skal overholde højdegrænseplanet og afstandsbestemmelserne i bygningsreglementet.
Højdegrænseplanet skal være illustreret i ansøgningen. Tagterrasser vurderes ud fra en række kriterier, såsom indbliksgener, etageantal og hvad der er sædvanligt for området.

Færdigmelding

Ved færdigmelding af et byggeri skal der fremsendes erklæring som er underskrevet af ansøger. Der skal fremsendes dokumentation for at bygningsreglementets bestemmelser er opfyldt. Kommunen har alene en arkivfunktion, og skal derfor ikke behandle den indsendte dokumentation.