Byggeskadeforsikring

Ved opførelse og etablering af nye boligenheder skal der tegnes en byggeskadeforsikring. Dette gælder både ved anvendelsesændring fra erhverv til beboelse samt ved nyopførelse af boligbyggeri.

Byggeskadeforsikring er obligatorisk i forbindelse med etablering af nye beboelsesenheder eller byggeri som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, iht. Byggelovens § 25 A.

Der er særlige situationer, hvor det ikke er krævet, at der tegnes en byggeskadeforsikring, fx hvis man er selvbygger, byggeriet har almennyttig karakter eller at byggeriet opføres som lejebolig.
Hvorvidt et byggearbejde er undtaget for byggeskadeforsikring kan afgøres under sagsbehandlingen af den konkrete sag.

Byggeskadeforsikringer gælder for boligbyggeri og har til hensigt, at forebygge fejl og mangler der opstår under udførelse af byggeriet samt problemer med skimmelsvamp, og andre skader på bygningen der har indvirkning på sundhed og sikkerhed.

Ved ansøgning om byggetilladelse til nye boliger, skal der derfor foreligge dokumentation for, at der er indhentet et tilbud på en byggeskadeforsikring.

Ved færdigmelding af byggeriet skal der foreligge endelig dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,