Energimærkning

For at synliggøre bygningers energiforbrug er der indført en energimærkeordning

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.  

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg og udlejning. Et energimærke må ikke være mere end 5 år gammelt i forbindelse med salg eller udlejning af en ejendom.

Energimærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Inden ibrugtagning af en ny bygning skal der foretages en energimærkning, som udarbejdes af en energikonsulent. Energimærkningen fremsendes sammen med færdigmelding af byggeriet.

Enfamiliehuse

For enfamiliehuse skal der indberettes til energimærkeordningen, hvis der opføres et nyt enfamiliehus eller ved salg af ejendommen.

Du kan læse mere om energimærkning af bygninger på energimærkning.dk.