Servicemål

Sagsbehandlingstiden reduceres, hvis det fremsendte materiale er fyldestgørende ved indsendelse.

Mål for sagsbehandlingstider


Plan og Byg bestræber sig på, at henvendelser besvares hurtigst muligt.

Hovedparten af ansøgningerne vil blive besvaret inden for 4 uger.

Ved mere komplekse sager må der påregnes en længere sagsbehandlingstid.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,