Vejledning i Kommuneservice

Påtænker du at bebygge din ejendom, kan du indhente vejledning om gældende regler og bestemmelser i byggeloven og planloven i Kommuneservice på Rådhuset.

Hver dag, inden for rådhusets åbningstid, er der en byggesagsbehandler i kommuneservice, der vejleder i bygningsreglementes bestemmelser og gældende lokalplaner.

Dialogen mellem byggesagsbehandleren og borgeren er altid vejledende og den egentlige sagsbehandling begynder først når bygningsmyndigheden har modtaget en ansøgning eller anmeldelse.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,