Betingelser for lånet

Ved lån til betaling af ejendomsskatter stiller kommunen sikkerhed for lånet.

Til sikkerhed for lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev i ejendommen. Tinglysningsafgift betales af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan lån ydes, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet overstiger 95% skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunen kan efter lånemodtagers anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Skadesløsbrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for den senest ansatte ejendomsværdi.

Udgifter i forbindelse med lånet

De eneste omkostninger for låntager er de renter, som vil blive tilskrevet. Renterne kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.  

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånebeløbene med tilskrevne renter for falder til betaling, når ejendommen skifter ejer. Derimod kan lån fortsat ydes, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo.

Låneopgørelse

Hvert år inden den 1. marts giver kommunen meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Økonomi og Ejendomsskat
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,