Ejendomsvurdering

Det er SKAT, der vurderer boligerne og fastsætter ejendoms- og grundværdier.

I ulige år vurderes ejerboliger (parcelhuse, ejerlejligheder mv) Øvrige ejendomme vurderes i lige år. Vurderings tidspunktet er den 1.oktober i året.   

SKAT overtog vurderingsopgaven fra Kommunerne i 2002. 

Ejendomsvurderingen danner grundlag for beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

Henvendelse om vurderingen skal ske til SKAT på telefon 72221818.

 

Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Økonomi og Ejendomsskat
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,