Flytning til nordisk land

Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune.

Pas stablet

Når du registrerer dig hos kommunen, skal du samtidig huske at medbringe legitimation, som viser dokumentation for dit statsborgerskab (pas) og dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland.

Folkeregisteret i Danmark kan først registrere dig som udrejst af landet, når de har fået besked fra folkeregisteret i din nye kommune om, at du nu står registreret hos dem. Derfor er det vigtigt at du oplyser dit danske cpr.nr. til det pågældende land.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun skal være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.Ansvarlig for siden:

Kommuneservice - Borgerteam 1
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,