Jordvarme

Jordvarme er en miljørigtig opvarmningsform, som udnytter energien i jorden.

Et jordvarmeanlæg opsamler den lave temperatur i jorden, som via en kompressor øger temperaturen, så den kan bruges til opvarmning og varmt vand. Der findes 3 forskellige måder at opsamle energi fra jorden på:

  • Det horisontale jordvarmeanlæg, hvor varmeslanger udlægges horisontalt i jorden i en dybde af 0,6 – 1,2 meter. Arealet der skal bruges til varmeslanger, afhænger af hvor meget varme anlægget skal producere. Et almindeligt hus skal normalt bruge i størrelsesordnen 400 – 500 m2.
  • Det vertikale jordvarmeanlæg, hvor en varmeslange nedsænkes i en boring på ca. 100 – 150 meter. Kræver ikke så meget plads som det horisontale anlæg, men boringen vil gennemtrænge grundvandslagene og der kan derfor være en øget risiko for en forurening af grundvandet.
  • Jordvarmeanlæg med kompaktoptager, er en kombination af de 2 foregående anlæg. Kan beskrives som en radiator i jorden, men der findes flere udformninger. Jordvarmeanlæg med kompaktoptager vil ofte bruge et areal på 50 -100 m2 og være nedgravet i en dybde af ca. 3 meter.

En mere detaljeret beskrivelse af funktionen og de forskellige typer af jordvarmeanlæg kan ses i Miljøstyrelsens vejledning via link her på siden.

 

Jordvarme, er det noget for mig?

Jordvarme egner sig primært til områder, som endnu ikke har mulighed for fjernvarme, men hvor borgeren ønsker en mere økonomisk og mere miljørigtig opvarmning end med olie og naturgas. Da totaløkonomien i et fjernvarmeanlæg formodentligt vil være billigere end et jordvarmeanlæg, når anlægsudgifterne indregnes, opfordres borgerne til at overveje fjernvarme.

I venstremenuen under fjernvarme, kan du se om dit område har fjernvarme, eller hvornår udbygningen af fjernvarmenettet er planlagt til. Hvis fjernvarme ikke er muligt, anbefaler Gentofte Kommune det horisontale jordvarmeanlæg eller jordvarmeanlæg med kompaktoptager, da disse ikke øger risikoen for forurening af grundvandet.

 

Jordvarme, hvad skal jeg gøre?

Overvejer du jordvarme, kan det anbefales at kontakte en installatør (VVS), som vil kunne være behjælpelig med de tekniske spørgsmål, ansøgning til kommunen samt kontakten med kommunen under sagsbehandlingen.

Hvis du har spørgsmål til ansøgning eller generelle spørgsmål omkring jordvarme, er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø.