Spildevandsplan

I spildevandsplanen kan du læse om, hvordan kommunen skaffer sig af med vand fra boliger og virksomheder samt regnvand fra offentlige områder.

I Spildevandsplan 2015-2018 fremgår det hvordan kommunen skaffer sig af med det vand, der er brugt i boliger og virksomheder samt det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.

Planen har en 8-årig perspektivperiode frem til 2022.

Der er i spildevandsplanen afsat 476 mio. kr. i den 4-årige planperiode til forbedring af Gentofte Kommunes spildevandssystem. Pengene er afsat til at mindske opstuvningsproblemer, forbedre vandområdernes kvalitet, blandt andet badevandet, renovering af det eksisterende afløbssystem og separering af vejvand fra spildevandssystemet med det formål, at belaste kloakkerne mindst muligt og mindske oversvømmelser med opblandet regn- og spildevand.

I de konkrete projekter er der bl.a. taget højde for de udfordringer som klimaændringerne giver, som f.eks. øgede regnmængder.

Følg linket her på siden, hvis du vil læse mere om ”Spildevandsplan 2015-2018” og de projekter vi forventer at udføre i de kommende år.