Hvad koster et hegnssyn?

Det koster 1.897 kr. at få afholdt et hegnssyn. Hvis klager trækker sin anmodning tilbage før, der har været besigtigelses- og forhandlingsmøde, skal klager betale et vederlag. Læs detaljerne her.

En hegnssag er begyndt, når anmodningen er kommet hegnssynsformanden i hænde eller modtaget af hegnssynets sekretariat.

Hegnssynsforretningen starter på det tidspunkt, hegnssynets sekretær indkalder parterne til hegnssyn.

Hvis klager trækker sin anmodning tilbage på dette tidspunkt, det vil sige før, der har været besigtigelses- og forhandlingsmøde, skal klager betale et vederlag til hegnssynsformanden på 765 kr.

Hvis hegnssynsforretningen bliver afholdt, udgør vederlaget til hegnssynet 1.897 kr. Det fremgår af afgørelsen, hvem der skal betale vederlaget og eventuel fordeling af beløbet mellem parterne.

Kommunen opkræver vederlaget på vegne af hegnssynets medlemmer.

Oplysninger om betaling (vederlag) for et hegnssyn kan findes under "Dokumenter".  

 

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,