Regnvand i haven

De store regnmængder øger presset på kloaknettet. Som haveejer eller boligforening kan du hjælpe ved at håndtere regnvandet på egen grund og måske endda få penge tilbage.

Det er godt for både have, kældere og vores kloakker, hvis du som grundejer selv gør en indsats for at håndtere regnvand på din ejendom. På disse sider har vi samlet materiale om, hvordan du kommer i gang med at håndtere regnvand på egen grund.

Mulige løsninger til håndtering af regnvand

Mulighederne for at håndtere regnvand på egen grund afhænger af de lokale forhold hvor du bor samt af dine behov og ønsker til den visuelle udformning af regnvandsløsningen.
På Gentofte Kommunes nedsivningskort kan du undersøge hvilke løsningstyper, der er for din ejendom. Se nedsivningskort her.

Regnvandsløsninger kan groft opdeles i 3 typer: Overfladeløsninger, faskiner og genbrug af regnvand.

Ved overfladeløsninger menes regnvandsløsninger, hvor regnvand håndteres på terræn, enten i form af nedsivning, fordampning eller forsinkelse, eller en kombination af disse. Som eksempler kan nævnes regnbede, græslavninger og bassiner, der udformes som fordybninger i terrænet, der kan beplantes og dermed indgå som et dekorativt element i haven.

Ved faskineløsninger etableres et hulrum i jorden, hvor regnvand kan opsamles og nedsive fra.

Regnvand kan genbruges i både i stor og lille skala. Eksempelvis kan regnvand opsamles og bruges til wc-skyl og tøjvask eller i opsamles i regnvandstønder til vanding af haven.

Tilladelse til nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand på egen grund kræver tilladelse fra kommunen.

Få penge for dit regnvand

Hvis du kan håndtere minimum 50 % af regnvandet på din egen grund, har du i Gentofte Kommune mulighed for at få tilbagebetalt op til 40 % af tilslutningsbidraget. Læs mere om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget på Novafos´ hjemmeside.

Oversvømmelser og vejralarmer

Ved kraftige regnskyl kan der forekomme så meget regn- og spildevand, at kloakledningerne bliver overbelastede. Det kan betyde, at spildevandet løber op igennem afløbene på veje og i kældre.
Beredskabet under forsvarsministeriet har udviklet appen: Mobilvarsling, som kan hjælpe dig med at være ajourført med vejret, så du kan være ude i tide med at skybrudssikre dit hus, hvis kraftig regn er på vej.

Sårbarhedskort

Sårbarhedskortet indikerer, hvor de mest sårbare arealer er lokaliseret i forhold til oversvømmelser og er dannet ud fra den danske højdemodels terrænkort (DTM).
Selve sårbarhedsanalysen er gradueret således, at den strækker sig fra de mest sårbare arealer (de dybeste og stejleste lavninger), hvor der oftere er sandsynlighed for oversvømmelse, til de meget sjældne store oversvømmelser (omfattende hele sammenhængende lavningsområder), som der er meget lille sandsynlighed for vil forekomme. Du kan finde sårbarhedskortet her.