Genvejsmenu

Skadedyr

På denne side kan du læse mere om skadedyr. Du har blandt andet pligt til at anmelde rotter, hvis du ser en rotte eller har mistanke om rotters tilstedeværelse.

Rottebekæmpelse under Covid-19 beredskab

 

Rottebekæmpelse er en af de kritiske funktioner, der opretholdes under Covid-19 beredskabet. Rottebekæmpere fra Kiltin varetager derfor fortsat bekæmpelse, også på private matrikler.

 

Hold afstand, hvis du får besøg af rottebekæmper

 

I tilfælde af, at du har anmeldt en rottesag og skal have besøg af en rottebekæmper, beder vi dig være opmærksom på at holde afstand til medarbejderen og overholde de nationale retningslinjer for hygiejne, så vi undgår risiko for smitte. I sager med rotter indendørs håber vi, at du i det omfang det er muligt, vil hjælpe med løbende at tjekke opstillede rottefælder.

Her kan du få information om, hvordan du kan få hjælp til forskellige typer af skadedyr.

Rotter

Rotter er et problem i de fleste større byer af ældre dato. Hvis du konstaterer rotter, har du pligt til at anmelde det til firmaet KILTIN A/S. Dette gøres via vores selvbetjeningsløsning

Læs mere om bekæmpelse af rotter

Find ofte stillede spørgsmål om rotter her

Se Gentofte Kommunes rottehandlingsplan

Mosegrise

Anmeldelse af mosegrise kan ligeledes ske i Rotteweb her 

Ræve

Ræven er ikke et skadedyr, men et vildt dyr.

I tilfælde af problemer med ræve læs mere her.

Hvepse m.m.

Hvis man er plaget af hvepse, bier, myrer o.l. henvises til privat bekæmpelse - søg på skadedyrsbekæmpelse.

Fugle og vildt

Du kan læse, hvordan fugle og vildt, fx skader og duer, kan bekæmpes på Skadedyrsguiden på borger.dk.

I sidste instans kan det være nødvendig med bekæmpelse af fugle og vildt ved regulering. Det kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis man ønsker at regulere skadevoldende vildt.

Læs mere og ansøg om regulering af skadevoldende vildt her. Det er Storkøbenhavns Jagtforening, der står for regulering af vildt i Gentofte.

Bemærk, at regulering af skader efter jagtloven ikke længere tillader brug af fælder.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,