Genvejsmenu

Rotter indendørs

ROTTER INDENDØRS (I BYOMRÅDER)

- I beboelsen, kælder, skunk, loft. udarbejdet af Kiltin A/S 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu?

Når man anmelder rotter indendørs på hverdage inden Kl. 15:00, fredage 14:30 vil man blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper samme dag, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt.

Jeg har konstateret rotter i weekenden, men der er ingen hjælp at få - hvorfor ikke ?

I ekstraordinære situationer, fx i weekender og på helligdage, skal du, hvis du konstaterer rotter indendørs, stadig anmelde det i selvbetjeningsløsningen. Herfra visiteres sagen og i en vurdering af, at sagen er akut, vil du blive kontaktet af KILTIN A/S hurtigst muligt. Modtages din henvendelse efter kl. 18, vil du blive kontaktet først på dagen næste dag. 

Såfremt du, uden for kundecentrets åbningstider, kun har mulighed for at anmelde sagen telefonisk, kan du kontakte Gentofte Kommunes akutalarm på telefon 39 98 89 50. Herfra videresendes beskeden til en faglig visitation, hvor der vil blive taget stilling til, om der skal foretages noget akut.

Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne?

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter.

Det kan foregå ved undersøgelse af adgangsveje til bygningen, evt. undersøgelse af kloaksystemet.

Hertil benyttes røgprøve eller prøve med farvet vand, hvorimod evt. TV inspektion af kloaksystemet skal udføres af en kloakmester.

Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, skal tilbageblevne rotter fanges i fælder.

Fældefangst er næsten altid en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid inden de går i fælderne.

Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske?

Rottebekæmperen vil udstede en anbefaling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, samt en henstilling om, at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester.

Udgifter til kloakmesteren afholdes af grundejeren eller hans forsikring.

Hvad er en røgprøve?

En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, fx fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet.

Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl.

Er røgen som bruges til røgprøver giftig?

Nej røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven.

Hvad er en vandprøve?

En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven.

Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV inspektion for at finde kloakfejl?

Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver, (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV inspektion eller lignende, skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren.

Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation?

Udgifterne til Kloakmesteren påhviler grundejeren eller hans forsikringsselskab.

Der kan være situationer hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke at han anbefaler, at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester.

Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet.

Dækker min forsikring rotteskader?

Hvis man har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan være forskellige regler fra selskab til selskab.

Det tilrådes at man kontakter sit forsikringsselskab før man ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre.

Hvorfor bliver der ikke gasset eller lagt gift indendørs?

Hvis man bruger gift til rottebekæmpelse indendørs, vil der med stor sikkerhed ligge døde rotter på steder hvor man ikke kan fjerne dem.

Dette medfører voldsomme lugtgener som kan vare i månedsvis, samt som regel også invasion af spyfluer.

Derfor vil man i næsten alle tilfælde først prøve at fange rotterne i fælder.

Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret?

I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne så er tilbage i kloaksystemet, og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne.

Hvorfor bliver der ikke stillet fælder op straks når der er konstateret kloakbrud?

I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne så er tilbage i kloaksystemet, og de resterende så er mere villige til at gå i fælderne.

Hvor lang tid går der før alle rotterne er fanget?

Man kan være heldig at de resterende rotter fanges på få dage, men det mest almindelige er desværre, at der går betydelig længere tid.  Op til 1 måned er ikke usædvanligt, og sommetider længere tid.

Det er vigtigt at man, medens fældefangsten står på, sørger for at der ikke er noget spiseligt for rotterne, udover lokkemaden i fælderne. Rotter er på det nærmeste altædende. Man bør derfor fjerne hunde og kattemad, samt sørge for ikke at efterlade fødevarer på bordet. Frugt og nødder er også føde for rotterne, og bør derfor opbevares i skabe, hvor rotterne ikke kan få adgang.

Hvis rotterne færdes i skabet med skraldeposen, bør denne også fjernes.

Må jeg flytte fælderne?

Nej, så vidt muligt skal fælderne blive stående hvor de er opsat.

Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer man bare at forsinke fangsten ved at flytte rundt på fælderne.

Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage medens jeg har rotter?

Da man i sagens natur kan blive nødt til at leve sammen med rotterne i en periode, indtil alle rotter er fanget, er der nogle forholdsregler man bør iagttage:

Man bør altid benytte handsker, hvis man rører ved døde rotter eller ved steder hvor rotterne har været.

Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med Klorin eller lignende inden madlavning.

Fødevarer som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes, hvis det bliver vasket af udenpå inden åbning.

Kan rotterne angribe mennesker?

Man skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe.

Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar.

Alle rotterne er fanget, hvordan skal jeg gøre rent?

Det kan anbefales at foretage en grundig rengøring med Klorin eller lignende alle steder, hvor rotterne har færdedes.

Hvis rotterne har været på loftet eller i krybekælderen (hvor man normalt ikke færdes), er rengøring som oftest ikke nødvendig. Dog kan det anbefales at bære støvmaske, hvis man skal arbejde på stedet, da støvet fra rotternes efterladenskaber kan være sundhedsskadeligt ved indånding.

Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind?

En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm. i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm.  for at komme ind.

En mus behøver kun et hul på 8 mm. for at kunne klemme sig igennem.

Kan kloakrotter komme op på etagerne i en etagebygning?

Ja, rotter kan, uden besvær, kravle op inde i kloakrørene så langt op det skal være. Derfor oplever man også ofte, at rotterne invaderer loftet gennem kloakudluftningen, hvis denne står åben på taget eller loftet.

Hvad lever rotterne af i beboelsen?

Rotter kan æde stort set alt, men ofte henter de mad fra hunde eller katteskålen om natten, og derfor kan der også ved fældefangst gå temmelig lang tid før rotterne går i fælderne, da de ofte har samlet et betydeligt lager af hunde- eller kattemad under gulvet eller i væggene.

Hvor kommer rotterne fra?

Rotter indendørs i byområder kommer oftest fra en defekt kloakinstallation, enten under huset eller en åbentstående kloakudluftning på loftet eller i skunkrummet.

Rotter kan også invadere boligen gennem sokkeludluftninger som mangler rist eller andre huller i soklen.

Rotter kan klatre op ad bevoksning som når op i taghøjde, og på denne måde skaffe sig adgang til loftet.

Også nedløbsrør som udmunder over jordoverfladen, eller hvor regnvandsbrønden er defekt, kan virke som elevator for rotterne, når de vil ind på loftet.

I sjældnere tilfælde kan rotter også løbe ind ad åbne terrassedøre eller vinduer, hvor bevoksningen når helt op til vindueskarmen.

Det forekommer også i sjældne tilfælde at rotterne svømmer igennem vandlåsen på toilettet eller kommer op gennem gulvafløbet, hvis risten mangler eller ligger løst.

Jeg har små børn, kan jeg blive boende medens rotterne bliver bekæmpet?

Ja, man kan sagtens blive boende, men man bør sørge for at børnene ikke har adgang til de steder hvor rotterne har været, før der er blevet gjort grundigt rent.

Når spædbørn sover bør det foregå i lokaler hvor rotterne ikke kan komme ind, alternativt med et myggenet eller lignende over vuggen/sengen.

Ligeledes bør man altid benytte handsker, hvis man rører ved døde rotter eller ved steder hvor rotterne har været.

Alle borde og overflader, som kommer i kontakt med madvarer, bør vaskes af med Klorin eller lignende inden madlavning.

Fødevarer som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer sagtens benyttes, hvis det bliver vasket af udenpå inden åbning.

Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning hvis jeg ikke ønsker at blive boende medens rotterne bekæmpes?

Nej, desværre er det generelt for egen regning hvis man ønsker genhusning.

Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning.

Hvor længe skal rottefælderne blive stående?

Normalt regner man med at fælderne skal blive stående i 3 uger efter at den sidste rotte er gået i fælden, for at sikre, at det virkelig var den sidste rotte man fangede.

Man kan også drysse mel strategiske steder for på denne måde at kunne se om rotterne færdes i melet.

Hvordan kan jeg sikre mig at jeg ikke får rotter igen?

Man kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er ”rottetæt”, samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (hønse og kaninhold fuglefodring, åbne kompostbeholdere og rod og skrammel), kan man nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt.

Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem?

En god måde at lukke rotterne ude på er at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone el. lignende.

Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis man lukker med cement eller mørtel, er det en god ide at man samtidig bruger kyllingenet i cementen.

Rotterne kommer ind i huset via min kloakudluftning, hvordan lukker jeg den?

I mange tilfælde er det nok at rulle en ”pølse” af kyllingenet og stoppe den ned i kloakudluftningen. (sørg for at den ikke kan falde ned i røret og lave forstoppelse).

Man kan også få en VVS mand til at montere en såkaldt vacumventil på udluftningen, så skal man bare sørge for at der spærres med kyllingenet eller en stålrist under vacumventilen, da rotterne ellers vil kunne gnave ventilen i stykker.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,