Genvejsmenu

Rotter udendørs

ROTTER UDENDØRS (I BYOMRÅDER)

I haven, skure, hønsehuse, kompostbunker, fuglefodringssteder, m.v . af Tekn. Chef Keld Petersen fra KILTIN A/S

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Jeg har anmeldt rotter udendørs, hvad sker der nu?
Når man anmelder rotter udendørs, vil man blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper senest næste hverdag, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt.

Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne?
Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter.
Ofte er fuglefodring eller hønse/kaninhold årsag til at der er kommet rotter.
Åbne kompostbeholdere eller nedfaldsfrugt og nødder kan også tiltrække rotter.
Opstabling af effekter samt brændestakke kan tjene som skjulesteder for rotter.
Er der brud på kloakledningen eller gennemløbsbrønden, graver rotterne sig op gennem jorden og færdes i området.

Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, bliver der udlagt gift.
I mange tilfælde, som rottebekendtgørelsen også foreskriver, bliver giften udlagt i foderkasser for at forhindre børn og dyr udenfor målgruppen i at komme til giften.

I andre tilfælde kan giften udlægges direkte i rotternes huller, eller andre steder hvor de færdes, under hensyntagen til at andre end rotterne ikke kan komme til giften.
Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid.

Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig.
Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen

Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften.

Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske?
Rottebekæmperen vil udstede en anbefaling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, samt en henstilling om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester.

Udgifter til kloakmesteren afholdes af grundejeren eller hans forsikring.

Dækker min forsikring kloakskader?
Hvis man har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab.

Det tilrådes at man kontakter sit forsikringsselskab før man ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre.

Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV inspektion for at finde kloakfejl?
Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver, (hvilket er gratis for borgeren), hvorimod mere avancerede metoder som TV inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester, og betales af grundejeren.

Hvad er en røgprøve?
En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes med en blæser, fx fra en samlebrønd, ind i bygningens kloaksystem. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet.
Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for fejl.

Er røgen som bruges til røgprøver giftig?
Nej røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven.

Hvad er en vandprøve?
En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde,på tilsvarende vis som røgprøven.

Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation?
Udgifterne til Kloakmesteren påhviler grundejeren eller hans forsikringsselskab.
Der kan være situationer hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke at han anbefaler, at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester.
Rottebekæmperen eller kommunen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet.

Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret?
I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter man til kloakfejlene er udbedret, da man ellers risikerer at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset

Hvor lang tid går der før alle rotterne er væk?
Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid.
Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig.
Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen

Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne,, som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften.

Hvorfor bliver der ikke udlagt gift med det samme når der er konstateret kloakbrud?
I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i rottehullerne eller i foderkasser, men ofte venter man til kloakfejlene er udbedret, da man ellers risikerer at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset,

I tilfælde af rotter udendørs, hvor der ikke er kloakbrud, udlægges der som regel gift med det samme.

Må jeg flytte giften og foderkasserne?
Nej, rottegift må kun håndteres af autoriseret mandskab, alle rottebekæmpere skal være autoriserede, eller efter nærmere regler tilmeldt et autorisationskursus i rottebekæmpelse.

Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer man bare at forsinke processen ved at flytte rundt på foderkasserne, dog kan rottebekæmperen vurdere at foderkasserne skal flyttes eller suppleres.

Kan rotterne angribe mennesker?
Man skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe.
Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar.

Hvorfor fanger man ikke rotter i fælder udendørs?
Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt at komme en udendørs rottebestand til livs med fælder.
I visse tilfælde, hvor rotterne færdes ind under beboelseshuset, kan man dog forsøge at opstille smækfælder ved indgangshullet, godt afskærmet for fugle og andre dyr med en frugtkasse eller lignende.

Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind?
En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm. i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm. for at komme ind.
En mus behøver kun et hul på 8 mm. for at kunne klemme sig igennem.

Hvad lever rotterne af udendørs?
Rotter kan æde stort set alt, men fuglefodring og foder ved dyrehold er meget yndede fødekilder for rotter, men rotterne kan også leve af nedfaldsfrugt og nødder samt køkkenaffald i kompostbunken.
I strenge vintermåneder æder de sågar hundeekskrementer.

Kan jeg lade min baby sove i barnevognen når der er rotter i haven?
Ja, det anbefales dog at sætte et myggenet eller lignende over barnevognen, så man er sikker på at en rotte ikke forvilder sig op i vognen.

Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning hvis jeg ikke ønsker at blive boende medens rotterne bekæmpes?
Nej, desværre er det generelt for egen regning hvis man ønsker genhusning.
Der kan dog være meget sjældne undtagelser hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning.

Hvor længe skal rottegiften være udlagt?
Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage, (afhængigt af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle æder af giften samtidig.
Man plejer som en tommelfingerregel at sige at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen

Der gøres opmærksom på at når giften er udlagt i foderkasser, kan man forvente betydelig længere periode før rotterne , som er meget mistroiske, tør gå i foderkasserne og æde af giften.

Hvordan kan jeg sikre mig at jeg ikke får rotter igen?
Man kan aldrig være helt sikker, men ved at sørge for at kloaksystemet er i god stand og ejendommen er ”rottetæt” , samt ved at sørge for at der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (hønse og kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere og rod og skrammel), kan man nedsætte risikoen for rotteinvasion ganske betydeligt.

Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem?
En god måde at lukke rotterne ude på er at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone el. lignende.
Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis man lukker med cement eller mørtel, er det en god ide at man samtidig bruger kyllingenet i cementen.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,