Genvejsmenu

Henvendelse om rottebekæmpelse

Rotten er et alvorligt skadedyr. Det er derfor vigtigt, at du anmelder forekomst af rotter, hvis du har den mindste mistanke om rotter eller har set en.

Rottebekæmpelse under Covid-19 beredskab

 

Rottebekæmpelse er en af de kritiske funktioner, der opretholdes under Covid-19 beredskabet. Rottebekæmpere fra Kiltin varetager derfor fortsat bekæmpelse, også på private matrikler.

 

Hold afstand, hvis du får besøg af rottebekæmper

 

I tilfælde af, at du har anmeldt en rottesag og skal have besøg af en rottebekæmper, beder vi dig være opmærksom på at holde afstand til medarbejderen og overholde de nationale retningslinjer for hygiejne, så vi undgår risiko for smitte. I sager med rotter indendørs håber vi, at du i det omfang det er muligt, vil hjælpe med løbende at tjekke opstillede rottefælder.

Rottebekæmpelse 

Hvis du konstaterer tilhold af rotter skal du anmelde dem.

Brug dette link til anmeldelse af rotter. 

Når du bruger løsningen kommer din anmeldelse direkte til firmaet KILTIN A/S, som vil afhjælpe dig med problemet.

Rotter indendørs uden for kundecentrets åbningstider

I ekstraordinære situationer, fx i weekender og på helligdage, skal du, hvis du konstaterer rotter indendørs, stadig anmelde det i rotteweb. Herfra visiteres sagen og i en vurdering af, at sagen er akut, vil du blive kontaktet af KILTIN A/S hurtigst muligt. Modtages din henvendelse efter kl. 18, vil du blive kontaktet først på dagen næste dag. 

Såfremt du, uden for kundecentrets åbningstider, kun har mulighed for at anmelde sagen telefonisk, kan du kontakte Gentofte Kommunes akutalarm på telefon 39 98 89 50. Herfra videresendes beskeden til en faglig visitation, hvor der vil blive taget stilling til, om der skal foretages noget akut.

Hvad er din pligt?

Du har pligt til at anmelde, hvis du ser en rotte eller blot har mistanke om rotters tilstedeværelse. 

2 rotter bliver til 800 på et år!

Derfor er det i alles interesse, at rotterne bekæmpes overalt og helst så hurtigt som muligt. Rotten er et alvorligt skadedyr, som hvert år ødelægger for millioner af kroner.  

Hvad kan du gøre?

Sørg for, at vedligeholdelsen af bygninger og kloakker er i orden. Undgå overdreven fodring af vilde dyr og fugle, og opbevar affald på en hensigtsmæssig måde.

Her finder du Gentofte Kommunes rottehandlingsplan

Dyrehold i haven tiltrækker rotter

Hvis du fodrer dyr i haven, enten fordi du holder dyr i haven, eller fodrer havens fugle, kan det tiltrække rotter. Det kan for eksempel være kaniner, høns, hunde og fugle. Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til dem. Du bør derfor sikre dit dyrehold bedst muligt.

Følg disse gode råd, for at mindske risikoen for at rotterne slår sig ned:

  • Brug fintmasket net til indhegning / bur.
  • Alle sider af indhegningen sikres – også toppen og bunden, husk at stolper og bagside af huset skal være inden for hegnet.
  • Foder opbevares i rottesikre beholdere.
  • Læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise på en time, også på foderbrættet.
  • Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter.
    • Husk at hundelorte og fuglefoder, f.eks. solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter.
    • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Undersøg om din grundejerforening har særlige krav og regler.

Du kan også læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,