Lejeboliger

Mange borgere i kommunen bor i lejebolig. Der findes grundlæggende to forskellige typer lejeboliger: Private lejeboliger og almene lejeboliger.

Private lejeboliger er de, hvor lejeforholdet reguleres af den private boliglejelovgivning, dvs. lejelove og boligreguleringsloven.

For leje af eller opskrivning til private lejelejligheder henvises til boligsøgesider på internettet eller at rette henvendelse til de enkelte ejendommes administratorer.

Kommunen har ikke en fortegnelse over hvem, der administrerer hvilke ejendomme.

Almene lejeboliger er de, hvor lejeforholdet reguleres af almenlejeloven. Du kan læse mere om den almene boligsektor i menuen.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,