Almene boliger

I Gentofte Kommune er der 10 almene boligorganisationer. Almene boliger er boligbyggeri opført med offentlig støtte, og hvor kommunen fører tilsyn med driften af boligorganisation.

Udover de almene familieboliger er der også en række ældreboliger i kommunen, der er opført i henhold til reglerne i almenboliglovgivningen.

Kommunen har anvisningsret til en del af de almene boligorganisationers lejligheder til ”boligsociale formål”.

Øvrige lejligheder udlejes af boligorganisationerne i henhold til boligorganisationernes ventelister.

Hvis du akut står uden bolig, kan du læse mere i venstremenuen under "Akut boligmangel".

De 9 boligorganisationer i kommunen er:

Gentofte Ejendomsselskab, afd. Mosegårdsparken, Stolpehøj 1-39 / 22-54, 2820 Gentofte. Gentofte Ejendomsselskab administreres af KAB www.kab-bolig.dk

Læs vedtægterne for Gentofte Ejendomsselskab

Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, Tværbommen 10-16, 2820 Gentofte. Lejerbo Gentofte administreres af Lejerbo, Gentofte

Læs vedtægterne for Lejerbo Gentofte

Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Kommune, Hyldegårdsvej 60, Jægervangen 10, Stolpegårdsvej 2-4, og Nybrovej 1-9/15 A-D/17 A-D, 2820 Gentofte. Billige Boliger administreres af DAB www.dabbolig.dk

Læs vedtægterne for Foreningen til opførelse af billige boliger i Gentofte Kommune

Gentofte almennyttige Boligselskab, afd. Kildebakkehuse, Mosegårdsvej 81-123, Moselukket1-15 / 2-8, Myrtoften 1-41 / 2-16 & Sognegrænsen 8-16, afd. Nymosehuse, Mosegårdsvej 35-49 & Nymose Huse 1-91 /2-102, afd. Charlottenlund Park, Sophus Claussens Vej 2-10 & Fredensvej 14, afd. Kildeskov Park, Springbanen 7-25, afd. Bækkebo Park, Bækkebo 2-6, afd. Mosebuen, Mosebuen 7 A-D, og afd. Hyldebo, Kirkevej 32. Gentofte almennyttige Boligselskab administreres af DAB www.dabbolig.dk

Læs vedtægterne for Gentofte almennyttige Boligselskab

Boligorganisationen Munkegård, afd. Nordre Munkegård, Dalstrøget 135-187 & Vangedevej 142-144, 2820 Gentofte. Munkegård administreres af Almenbo www.almenbo.dk

Læs vedtægterne for Boligorganisationen Munkegård

Boligselskab Kildegårdsparken, Lyngbyvej 339-341, 2820 Gentofte. Kildegårdsparken administreres af DAB www.dabbolig.dk

Læs vedtægterne for Boligselskab Kildegårdsparken

Villabyernes Boligselskab i Gentofte, afd. Skjoldagervej, Skjoldagervej 35-63, og afd. Smakkegårdsvej , Smakkegårdsvej 75-95. Villabyernes Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark www.boligkontoret.dk

Læs vedtægterne for Villabyernes Boligselskab

Statsbanepersonalets Andelsboligforening i Gentofte, Smakkegårdsvej 1-35, 2820 Gentofte. Statsbanepersonalets Andelsforening administreres af Boligkontoret Danmark www.boligkontoret.dk

Læs vedtægterne for Statsbanepersonalets Andelsboligforening

Danske Funktionærers Boligforening i Gentofte, afd. Ordrup Jagtvej, Ordrup Jagtvej 22-24, afd. Hellerupvej, Hellerupvej 45-47, og afd. Ørnegårdsvej, Jægersborg Vandtårn (Ørnegårdsvej 21) samt Ørnegårdsvej 23-71. DFB administreres af Domea www.domea.dk

Læs vedtægterne for Danske Funktionærers Boligforening

Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, afd. Adelaide Bolig II, Ejgårdsvej 5, 1.og 2. sal. Kun ældreboliger.

Læs vedtægterne for Fremtidens Almene Boliger

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,