Styringsdialog - almene boligorganisationer

Som led i kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer skal kommunen hvert år holde styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Styringsdialogen har til hensigt at styrke samarbejdet mellem den almene sektor og kommunerne.

Udover de individuelle styringsdialogmøder holder kommunen også fællesdialogmøder med de almene boligorganisationer, hvor emner af tværgående interesse drøftes.

Læs publicerede referater fra styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer i kommunen.

Ansvarlig for siden:

Jura
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,