Olietanke

Der findes mange regler for olietanke. Få et overblik her på siden.

Miljøministeriets Olietankbekendtgørelse, Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 regulerer regler for olietanke.  Læs Olietankbekendtgørelsen via link her på siden.

Næsten alle typer af olietanke har begrænset levetid. Find ud af, hvornår din olietank skal sløjfes via link her på siden. 

Hvis uheldet er ude og olien løber ud i jorden, vil du almindeligvis være dækket af en forsikring, som du løbende betaler for via olieregningen. Læs mere om forsikringsdækningen på Topdanmarks hjemmeside og jordforureningsloven via link her på siden.

Olietanke af mærket Titan kan revne

Miljøstyrelsen orienterer om, at overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 kan slå revner. Læs Miljøstyrelsens brev af 24. oktober 2013 her.

Miljøstyrelsen har efterfølgende oplyst, at man skal kontakte Thyholm Olieservice på 97 87 16 31 eller e-mail mail@thyholmolie.dk , der forhandler Titan-produkter. Thyholm Olieservice udskifter dog ikke olietankene uden beregning.

Etablering af olietank

Før du etablerer en olietank, skal du søge tilladelse hos Natur og Miljø. Ansøgningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af tanken (tanktype og producent) samt en målsat tegning af tankens placering på grunden eller i bygningen.

Når tanken er leveret skal tankattest fremsendes til Natur og Miljø.

I henhold til § 52 i Olietankbekendtgørelsen må olietanke af mærket Titan R1225, produceret i perioden 2002-2004, ikke etableres.

Sløjfning og afmelding af en olietank

  • Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være max. 10 mm rest)
  • Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres
  • Tanken afblændes
  • Afmeldingsskema skal udfyldes her og sendes automatisk til Gentofte Kommune 

Når Gentofte Kommune har modtaget besked om, at en olietank er blevet sløjfet, vil BBR blive opdateret og derefter sendes en udskrift til ejeren af ejendommen. Der vil ikke blive fremsendt anden kvittering.

Tilsyn med din olietank 

Gentofte Kommune skal syne din olietank når den graves op, hvis ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Natur og Miljø kan oplyse, om tanken skal synes. Kontakt os senest 8 dage inden forventet opgravning.

Natur og Miljø syner ikke overjordiske / indvendige tanke ved sløjfning. Nedgravede tanke, som sløjfes og afblændes og bliver i jorden, skal heller ikke synes.

Forsikring ved forurening fra privat olietank

Der er lavet en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark. Forsikringen dækker alle lovlige olietanke under 6.000 liter, der er i brug og benyttes til rumopvarmning i boligen. Forsikringen betales automatisk via olieprisen.

Hvis uheldet er ude

Du skal straks kontakte både Topdanmark og kommunen, hvis du har mistanke om en forurening. Herefter meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma. Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.