Information om plejehjem, botilbud, mv.

29. september 2020

Midlertidig forbud mod besøg på Plejehjemmet Salem

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag pålagt Gentofte Kommune et midlertidigt forbud mod besøg på Plejehjemmet Salem, da det er nødvendigt for at forebygge Covid-19.
 
Forbuddet betyder, at besøg – såvel ude som inde – kun må ske i kritiske situationer eller fra den nærmeste pårørende til beboeren.
 
Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboerens egen bolig.
 
Hvis man som pårørende ønsker at komme på besøg, skal man tage kontakt til medarbejderne på stedet.
 
Baggrunden for besøgsrestriktionen er konstateret smitte hos to beboere og tre medarbejdere på Plejehjemmet Salem. 

Læs meddelelse af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 

 

14. september 2020

Generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Som følge af den seneste tids stigning i udbredelsen af Coronavirus, har Social- og Indenrigsministeriet indført generelle midlertidige besøgsrestriktioner på alle sociale tilbud, hvor beboere eller medarbejdere er i risikogruppen for COVID-19. Restriktionerne træder i kraft mandag den 14. september kl. 12.00

I fredags pålagde Styrelsen for Patientsikkerhed en række kommuner, herunder Gentofte, et påbud om at indføre midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem, aflastningspladser og genoptræningscentre (læs nyhed fra den 11. september her).

I dag, mandag den 14. september, med virkning fra klokken 12.00, har Social- og Indenrigsministeriet sendt et lignende påbud til Gentofte Kommune og en række andre kommuner om at indføre generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale tilbud, hvor beboere eller brugere er i risikogruppen for COVID-19.

Det er ledelsen på de enkelte institutioner, der vurderer, om et socialt tilbud omfattes af restriktionerne.

Besøgsrestriktionerne betyder, at indendørs besøg fremover kun tillades, hvis:

 1. Besøget sker som følge af kritiske situationer, fx i forbindelse med kritisk sygdom/døende personer
 2. Der er tale om forældre eller andre nære pårørende til børn under 18 år
 3. Besøget omhandler voksne med kognitiv funktionsnedsættelse, der gør dem ude af stand til at forstå og acceptere restriktionerne.

Det er kun nøglepersoner udpeget af ledelsen i samråd med borgeren, der må komme på indendørs besøg. Alle indendørs besøg skal foregå på beboerens eget værelse/lejlighed og må ikke finde sted på fællesarealer.

Der er fortsat ingen restriktioner på udendørs besøg.

Læs Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse her
Læs Bekendtgørelsen om besøgsrestriktionerne her

 

11. september 2020

Midlertidig besøgsrestriktion på plejehjem, aflastningspladser og Tranehaven

 

Gentofte Kommune er i dag af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet pålagt at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv. med virkning fra den 11. september og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet.

 

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer:

 

1) at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

 

2) at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. kun kan ske i en kritisk situation eller af den nærmeste pårørende til beboeren.

 

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og beboerens egen bolig.

 

Hvis du som pårørende ønsker at komme på besøg, beder vi dig tage kontakt til medarbejderne på stedet. I pjece 'Besøg og kontakt med beboere i plejeboliger' kan I læse mere om retningslinjerne for besøg i plejeboliger.

 

Baggrunden for besøgsrestriktionen er forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet. Både kommuner med et forhøjet smittetryk, og kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, er omfattet af besøgsrestriktionerne.

 

Læs hele påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (pdf)

 

1. juli 2020 

Der åbnes yderligere op for besøg på plejehjem, i plejeboliger og på aflastningspladser

Information til beboere og pårørende

Det er nu igen blevet muligt for pårørende at komme på besøg, og vi glæder os til igen at kunne tage imod gæster både inde- og ude.

For at minimere risikoen for smitte og passe godt på beboerne er det vigtigt fortsat at følge retningslinjerne for god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd under COVID-19. Derfor beder vi om, at I fortsat ringer på,  når I kommer på besøg, eller på anden vis kontakte os, så vi kan fortælle jer om de forholdsregler, I som besøgende skal tage.

I bestemmer selv, om I vil være indendørs i beboerens egen bolig eller udendørs. Men hvis der er mulighed for det, anbefaler vi, at besøg foregår udendørs for at reducere risikoen for smitte. Hvis besøget sker indendørs, beder vi om, at I går direkte til boligen og undgår ophold i fællesarealerne.

I må ikke komme på besøg, hvis I har symptomer på sygdom og/eller er testet positiv for COVID-19, og man skal være symptomfri i 48 timer før besøget.

På gensyn – vi glæder os til at se jer.

 

24. juni 2020

Besøg i botilbud på det sociale område

Social- og indenrigsministeren har den 24. juni 2020 ophævet det generelle besøgsforbud på samtlige botilbud på det sociale område. Det er glædeligt, at borgere på botilbud nu igen kan invitere af deres netværk og pårørende på besøg i deres bolig.

Det er fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19, herunder at holde afstand samt intensivering af rengøring og hygiejne.  

Forud for besøg beder vi derfor om, at I som pårørende tager kontakt til botilbuddet, som kan oplyse om de lokale retningslinjer og vi sammen kan sikre, at besøget foregår bedst muligt og følger myndighedernes gældende retningslinjer.

Det enkelte botilbud kan indføre lokale restriktioner for besøg, såfremt der måtte opstå et udbrud af COVID19. I så fald får de pårørende besked fra botilbuddet.

  

 

12. juni 2020

Besøgsregler for plejeboliger lempes en anelse

Som led i genåbningen giver Styrelsen for Patientsikkerhed nu beboere i plejeboliger, der ikke kan modtage besøg udendørs, mulighed for indendørs besøg af 1-2 faste pårørende.

Den sidste tids faldende smittetryk med COVID-19 betyder, at der fra og med torsdag den 11. juni gælder nye regler for besøg i plejeboliger, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt til alle landets kommuner. Som noget nyt får beboere, hvis sundhedsmæssige- eller kognitive tilstand kræver det, nu mulighed for at udpege 1-2 faste pårørende, der vil kunne komme på besøg indendørs. Det kan være, hvis en beboer er fast sengeliggende eller utryg ved at komme udendørs. Tilladelse til indendørs besøg vil blive givet på baggrund af en konkret, individuel vurdering foretaget af ledelsen det enkelte sted.

Styrelsens seneste påbud holder derimod fast i de tidligere regler om, at alle besøg så vidt muligt skal foregå udendørs eller i særligt indrettede besøgslokaler, at pårørende generelt ikke må komme indendørs i beboernes egne boliger eller på indendørs fællesarealer. Samtidig opretholdes krav om fysisk afstand mellem beboere og pårørende, og der stilles fortsat høje krav til hygiejne og rengøring.

De nye besøgsregler, der foreløbigt gælder indtil 1. september 2020, kan ses herunder:

Hvor længe varer et besøg?
Besøg skal som udgangspunkt være af kort varighed, men aftales med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.
 
Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøg skal som udgangspunkt foregå på hverdage, men kan foregå i weekender, hvis det ikke er muligt for den pårørende at komme på en hverdag.

Besøg foregår typisk i dagtimerne, men de konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.
 
Hvor foregår besøget?
Alle besøg skal som udgangspunkt gennemføres udendørs, i det fri, ved vinduesbesøg eller i lokaler med indgang udefra, som overvejende  bruges som besøgsrum.
Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgene kan foregå ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.

I stedet for et besøg kan det aftales at beboer og pårørende går en tur, hvis det er sundhedsfagligt forsvarligt. I så fald vil personalet vejlede og hjælpe med eventuelle værnemidler.

Rammer omkring alle besøg

 • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der skal være mindst to meters afstand.  Hvis afstandskravet ikke kan overholdes skal beboer eller pårørende bære værnemidler såsom visir.
 • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravene til besøg, fx pga. demens, vil en medarbejder være tilstede for at støtte beboeren i at overholde forholdsreglerne.
 • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud, hvis besøget foregår i telt/ besøgsrum.
 • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
 • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.


Mulighed for indebesøg i særlige situationer:

 • I helt særlige situationer (se nedenfor), der vil bero på en individuel vurdering, vil der være mulighed for besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger.
 • Det er ledelsen på plejehjemmet, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg, og hvilke rammer besøget skal foregå under med hensyn til fx besøgstidspunkt, hyppighed og længde.

Særlige situationer kan være, hvis en beboers situation, helbred, funktionsniveau eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Dette kan fx være:

 • Hvis beboeren er så fysisk svækket, at denne ikke kan komme udenfor eller er fast sengeliggende.
 • Hvis beboeren er psykisk eller kognitivt udfordret, så denne ikke tør gå ud eller bliver utryg uden for sine vante rammer.
 • Hvis relationen er afhængig af særlige forhold eller rammer.
 • Hvor indflytning vurderes at været særlig vanskelig for beboeren.
 • Hvis beboerens forventede livslængde i forhold til livskvalitet tilsiger dette. 

Følgende forholdsregler gælder, når pårørende skal på indebesøg:

 • Når du kommer til plejeboligen, skal du ringe på døren (yderdøren er forsat låst). Du vil blive hentet af en medarbejder, der følger dig til din pårørendes bolig.
 • Ved indgangen er der håndsprit, og du bedes desinficere dine hænder, inden du går videre.
 • Vær opmærksom på ikke at røre ved noget på vej til boligen.
 • Under besøget skal I blive i boligen. I må ikke benytte fællesarealerne, ligesom du opfordres til ikke at benytte toilettet i boligen.
 • I skal stadig holde afstand og må ikke have fysisk kontakt. Hvis din pårørende har vanskeligt ved at forstå vigtigheden af at holde afstand, vil vi bede om at du har visir på. Visir udleveres af personalet.

 

 

27. maj 2020

 

Plejeboliger  - sådan må du komme på besøg

Besøg i plejeboliger i Gentofte Kommune skal stadig foregå udendørs. Der er derved fortsat forbud mod indendørs besøg af pårørende i plejeboliger. Forbuddet gælder indtil nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vedr. besøg i plejeboliger bliver meldt ud. 

Det fortsatte forbud mod besøg indendørs fastholdes på baggrund af følgende udmelding fra regeringen på myndighedernes samlede corona-hjemmeside (www.politi.dk/corona): "Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne."

 

Rammer for udendørs besøg i plejeboligerne


Hvor længe kan du være på besøg?
Besøgende vil være af kortere varighed, og du aftaler det med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.

 

Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøgende vil som udgangspunkt være på hverdage, med mulighed for besøg i weekender, hvis det ikke er muligt for dig som pårørende at komme på en hverdag.
Konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.

 

Hvor foregår besøget?
Besøget vil foregå udendørs. Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgende kan foregå, ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.
Flere steder kan besøgene gennemføres i dårligt vejr, og vi arbejder hen imod, at alle besøg også kan gennemføres i dårligt vejr.

 

Rammer omkring besøget

 • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der vil være mindst 2 meters afstand. På grund af afstandskravet er der ikke behov for, at beboer eller pårørende bærer værnemidler så som visir.
 • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud hvis besøget foregår i telt.
 • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
 • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravet om afstand, fx pga. demens, vil der være en medarbejder tilstede, for at støtte beboeren i at forholdsreglerne overholdes.
 • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.

 

 

20. maj 2020

Nye rammer for udendørs besøg i plejeboligerne (maj 2020)

Det er nu muligt at besøge beboere på kommunens plejeboliger udendørs. Det sker i forlængelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 12. maj: ’Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre’.

Hvor længe kan du være på besøg?
Besøgende vil være af kortere varighed, og du aftaler det med den enkelte plejebolig ud fra de lokale muligheder.

Hvilke dage kan man komme på besøg?
Besøgende vil som udgangspunkt være på hverdage, med mulighed for besøg i weekender, hvis det ikke er muligt for dig som pårørende at komme på en hverdag.
Konkrete tidspunkter fastlægges ud fra lokale forhold i de enkelte plejeboliger.

Hvor foregår besøget?
Besøget vil foregå udendørs. Den enkelte plejebolig fastlægger hvor, og hvordan besøgende kan foregå, ud fra de lokale fysiske rammer og faciliteter.
Vi arbejder hen imod, at besøg også kan gennemføres i dårligt vejr.

Rammer omkring besøget

 • Beboer og pårørende må ikke komme i fysisk kontakt med hinanden. Der vil være mindst 2 meters afstand. På grund af afstandskravet er der ikke behov for, at beboer eller pårørende bærer værnemidler så som visir.
 • Mellem hvert besøg bliver der udført rengøring og desinfektion af kontaktpunkter (stole, borde, skærme m.m.), ligesom der bliver luftet ud hvis besøget foregår i telt.
 • Både beboer og pårørende skal spritte hænder af før og efter besøget – der vil være sprit tilgængeligt.
 • Hvis en beboer har svært ved at forstå kravet om afstand, fx pga. demens, vil der være en medarbejder tilstede, for at støtte beboeren i at forholdsreglerne overholdes.
 • Hvis du som pårørende er syg eller har symptomer på COVID-19, må du ikke komme på besøg af hensyn til smitterisiko.

 

 

14. maj 2020:

 

Lempelse af besøgsrestriktioner på socialområdet (botilbud, mv)

 

Det har hidtil kun været muligt i kritiske situationer at aflægge besøg hos pårørende på botilbud m.v. på det sociale område.

 

Social- og Indenrigsministeren har nu udsendt en bekendtgørelse, som lemper besøgsrestriktionerne på botilbud m.v.

 

Det betyder, at inden for 7 dage fra d. 13. maj 2020 kan alle borgere på botilbud få besøg på udearealer. Borgeren kan få besøg af 1 – 2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende. Botilbuddene fastlægger de nærmere rammer for besøgene.

 

Det er ledelsen på botilbuddet, der, med inddragelse af beboeren, udpeger besøgspersoner. Tilbuddets ledelse tilrettelægger desuden besøgene, så de kan foregå på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Borgere kan desuden, under visse betingelser, få mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over. Det kræver, at borgeren har egen indgang fra udearealer, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer kan overholdes, at de besøgene alene har adgang til beboerens egen bolig, og at beboeren har forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.

 

Derudover gælder de hidtidige regler om adgang til besøg i kritiske situationer fortsat.

 
  

 

 

6. maj 2020

 

Status vedr. COVID-19 på Plejehjemmet Salem

Alle beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Salem er nu blevet gentestet for COVID-19, og alle svar er kommet retur. Langt de fleste beboere, som før var testet positiv med COVID-19, er nu testet negative. 5 beboere har pt. COVID-19.  Langt de fleste af medarbejderne som var testet positiv for COVID- 19 er ligeledes raskmeldte.

I alt er 4 beboere på Plejehjemmet Salem afgået ved døden efter at være konstateret smittet med COVID-19.

 

23. april 2020

Beboere afgået ved døden med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er afgået ved døden. Beboerne var testet positive for COVID-19.
Det første udbrud af COVID-19 på Plejehjemmet Salem blev konstateret den 15. april, hvor to beboere blev testet positive. De efterfølgende dage blev alle beboere på Salem testet, og i alt 17 beboere har siden 15. april fået konstateret smitte med COVID-19. Alle beboere er fortsat isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt.

Også alle medarbejdere på plejehjemmet er blevet testet for COVID-19. I alt er 11 medarbejdere testet positive. 52 medarbejdere er testet negative. Der afventes fortsat resultater vedrørende de resterende medarbejdere. Der er i alt 45 boliger opdelt i fire boenheder på Salem.

 

15. april 2020

Beboere smittet med COVID-19 på Plejehjemmet Salem

To beboere på Plejehjemmet Salem er i dag blevet testet positive for COVID-19 og er i isolation i deres bolig. De pårørende er informeret, og beboerne i den enhed, hvor de pågældende bor, er også i isolation i deres boliger for at forebygge eventuel yderligere smitte.

Det er aftalt med Styrelsen for Patientsikkerhed, at alle beboere i de kommende dage bliver testet for COVID-19.

Plejehjemmet Salem og Gentofte Kommune er i tæt kontakt med sundhedsmyndighederne og følger naturligvis deres anvisninger meget nøje samt har fortsat en meget skærpet opmærksomhed på at forebygge smitte og på symptomer – både hos beboere og medarbejdere.

Opdatering 18. april 2020:

Alle beboere på Plejehjemmet Salem er nu testet for COVID-19. Testen viste, at yderligere 10 beboere på Salem på nuværende tidspunkt er smittet. Alle beboere på plejehjemmet er derfor nu isoleret i egen bolig for at forhindre yderligere smittespredning. Der er indkaldt ekstra personale for at klare den ekstraordinære situation, og både Salems ledelse, plejehjemslægen og forvaltningen følger naturligvis situationen tæt. 

 

6. april 2020

Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Alle kommuner har den 6. april 2020 fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og selvejende plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. 

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunerne om udstedelse af forbud er gældende indtil videre. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet  

 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelse.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

5. april 2020

Besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet.

Social- og Indenrigsministeriet har den 5. april 2020 ved bekendtgørelse forbudt besøg på anbringelsessteder og botilbud mv. på socialområdet. Forbuddet mod besøg gælder boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale, selvejende  og private bosteder samt specialdagtilbud og særlige klubtilbud. Dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer, udearealer og beboernes personlige boliger. 

Besøgsforbuddet er gældende indtil videre og ophæves senest den 1. juli 2020. 

Dette forbud afløser forbud af 18. marts 2020.

Undtagelser til forbuddet

 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. Ved en kritisk situation forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutningen om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

Besøg i kritiske situationer skal på forhånd aftales med lederen af institutionen.

 

03.04.2020

Videosamtaler med familie og venner i en svær tid

Der findes mange muligheder for at have ”telefonsamtaler”, hvor du samtidig ser den, du taler med på en skærm. Det kan lade sig gøre på telefon, iPad og computer. 

Telefonen skal være en smartphone, og ellers kan du have videosamtaler på din iPad eller computer. 

Videosamtaler med venner og familie giver en helt anden oplevelse, når man kan se hinanden. Det er en god mulighed særligt under corona-krisen, hvor myndighederne opfordrer os til at blive hjemme. 

Guide til videosamtaler

Her er link til en guide til de mest brugte videosamtaler, som er nemme at bruge - Messenger, Facetime og Skype:

Gå til Guide til videosamtaler (pdf)

Find også inspiration hos Ældre Sagen: Gå til Ældre Sagens side om videoopkald  

På ekursus.nu kan du læse om onlinekurser i videosamtaler med venner og familie. Gå til ekursus.nu siden om videosamtaler 

Brug for hjælp?

Du har mulighed for at få hjælp og vejledning til at komme i gang med videosamtaler ved at ringe til kommunens digitale vejleder under corona-krisen. 

Tilbuddet er til dig, der ikke er fortrolig med at bruge de nye muligheder – og sammen finder vi over telefonen ud af, hvordan du kan bruge din computer, telefon eller iPad, så du kan se den, du taler med.

Ring tlf. 3998 6668 på hverdage fra mandag til fredag kl. 10-12, så hjælper vi dig videre. 

Undtagelser til forbuddet 

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en beboers nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person. Eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

 

13. marts 2020 

For at minimere risikoen for spredning af coronavirus, er det ikke længere muligt at aflægge besøg på plejecentre og botilbud på det sociale område, medmindre der er tale om et uopsætteligt besøg, som på forhånd er aftalt med lederen af institutionen.