Coronavirus - nyt fra Tandplejen

Tandplejen er lukket fra fredag d. 13. marts, som konsekvens af Statsministeriets udmelding d. 11. marts 2020. Tandplejen har et akutberedskab i dagtimerne mellem 8 og 15.

Henvendelser i det tidsrum vedrørende børn, unge og omsorgen skal ske på telefon 3998 4300, hvorfra du vil blive viderestillet til vagthavende tandlæge.

Akutte henvendelser vedrørende patienter i Specialtandplejen skal ske på telefon 3998 4340, der viderestiller til vagthavende tandlæge.

Opdatering 14.04.2020:

Tandplejen i Gentofte Kommune er, som alle øvrige tandklinikker i Danmark, blevet bedt om at lukke ned for den almindelige daglige drift. Nedlukningen vil formentlig stå på frem til udgangen af juni 2020. Dette er et af de mange tiltag, der er iværksat for at mindske smittespredningen af COVID-19.

Alle tandklinikker i Danmark er blevet påbudt af Sundhedsstyrelsen kun at udføre behandling efter retningslinjer defineret ved ´kritisk funktion’. Det vil sige, at alle behandlinger, der visiteres indtil 30. juni, er fagligt vurderet til at høre ind under denne kategori. Vi gør således opmærksom på, at det kun er børn, der er præ-screenet af tandplejen, som tilbydes tid.

Vi vil derfor gerne bede jer om ikke bare møde op på klinikken, men ringe på vores akuttelefon på tlf. 39 98 43 00, hvis I har behov for akut eller smertebehandling. Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 08.00 til 15.00.

Her vil vi drøfte den egentlige henvendelsesårsag med Jer. Vi beder Jer derudover om at orientere os, om I har haft kontakt med patienter smittet med COVID-19 eller har været ude at rejse inden for de seneste 14 dage. Såfremt det er tilfældet, kan vi ikke modtage jeres barn på klinikken.

Hvis jeres indkaldte barn eller I som medfølgende forældre har nogen form for sygdom eller har et eller flere af følgende symptomer på behandlingsdagen, skal der ringes afbud til klinikken:

  • Ondt i halsen
  • Hoste
  • Let feber
  • Maveonde
  • Forkølelse.