Dagcentre

Kommunens dagcentre er lukket for flertallet af brugere i de næste uger.

Kommunens dagcentre, Vennerslund og Tværbommen, holder i de næste ugers tid kun åbent for en lille gruppe borgere, mens flertallet af de daglige brugere er hjemme.

Udvælgelsen sker efter en særskilt, individuel vurdering, hvor vi både tager højde for den enkelte borgers trivsel, sundhedstilstand og muligheder i de næste par uger, samtidig med vi har skærpet fokus på at undgå smitte med Corona.